onsdag 9. desember 2015

"Ingenting med islam å gjøre"

Den tragiske hendelsen i San Bernardino for noen dager siden, der 14 forsvarsløse mennesker på førjulsfeiring ble plaffet ned, etterforskes som en terroraksjon utført av radikale muslimer. Her hjemme har Aftenposten forsøkt å late som om dette bare er en «vanlig» amerikansk masseskyting, og tatt til orde for strengere våpenlover i USA. Det er i beste fall på siden hva dette handler om.

De som hevder at dette ikke har noe med islam å gjøre begynner å fremstå i et nesten latterlig virkelighetsfjernt lys. Det er dessuten dypt bekymringsfullt at flere av våre ledere ikke synes å erkjenne eller forstå, hvilken trussel islam utgjør mot våre frie og demokratiske samfunn. Dette er en verdikamp, og vi som hører til på den rette siden i denne verdikampen må våge å ta den. I Aftenposten kunne vi nylig lese denne tittelen om skyteepisoden i San Bernardino, som nå etterforskes som en terroraksjon: «Et mysterium hvorfor de ble massemordere».

Mysterier?
Dessverre finnes det en rekke eksempel på slike «mysterier» med muslimske massemordere de siste tiårene: Sprengningen av en Pan Am jumbojet over Lockerbie ble utført av muslimer. Angrepet mot det amerikanske krigsskipet USS Cole ble utført av muslimer. Sprengningen av USAs ambassader i Nairobi og Dar es Salaam ble utført av muslimer. Terroraksjonene mot World Trade Center og Pentagon, med sivile fly som våpen, ble gjennomført av muslimer. Den såkalte skobomberen var muslim. Han forsøkte å sprenge et passasjerfly fra Paris til Miami ved å detonere eksplosiver gjemt i skoene. Masseskytingen i Fort Hood i 2009 ble utført av en muslim. Bombeangrepene mot en nattklubb på Bali ble utført av muslimer. Bombeangrepene mot flere pendlertog i Madrid ble utført av muslimer. Bombeangrepene mot det offentlige transportsystemet i London i morgenrushet ble utført av muslimer. Gisselaksjonen mot en skole i Beslan, som endte med flere hundre døde, ble utført av muslimer. Gisselaksjonen mot Dubrowka-teatret i Moskva, som også endte i tragedie, ble utført av muslimer. Kapringen av skipet Achille Lauro i Middelhavet ble gjennomført av muslimer. Massakren i München-OL ble gjennomført av muslimer. Massakrene i Mumbai, som pågikk i flere dager, ble gjennomført av muslimer. Massakren i Paris 13. november ble utført av muslimer som skrek Allahu Akbar! Det samme gjorde massakren mot Charlie Hebdo. I tillegg kommer utallige hodekappinger av vestlige gisler i Allahs navn.

Terrororganisasjoner
La oss se på noen av terrororganisasjonene som heller ikke har noe med islam å gjøre: Islamsk jihad: Islamsk terrororganisasjon. Al-Qaida: Islamsk terrororganisasjon. Taliban: Islamsk terrororganisasjon. Hamas: Islamsk terrororganisasjon. Hizbollah: Islamsk terrororganisasjon. Boko Haram: Islamsk terrororganisasjon. Al-Nusra: Islamsk terrororganisasjon. Abu Sayyaf: Islamsk terrororganisasjon. Al-Badr: Islamsk terrororganisasjon. Det muslimske brorskap: Islamsk terrororganisasjon. Lashkar-e-Taiba: Islamsk terrororganisasjon. Den palestinske frigjøringsfronten: Islamsk terrororganisasjon. Ansaru: Islamsk terrororganisasjon. Jemaah Islamiyah: Islamsk terrororganisasjon. Abdullah Azzam-brigadene: Islamsk terrororganisasjon. Al-Shabaab: Islamsk terrororganisasjon. Jamaat Ansar al-Sunna: Islamsk terrororganisasjon. Ansar al-Islam: Islamsk terrororganisasjon. Al Aqsa-brigadene: Islamsk terrororganisasjon.
ALLTID NOE Å SKYLDE PÅ: Venstresidens "syndebukkhjul", skreddersydd etter deres verdensbilde.

Krig og konflikter
En ting jeg har stusset over er at det nesten uten unntak synes å være konflikter, krig og uro i land og steder med stor andel muslimsk befolkning. Det har sikkert heller ingenting med islam å gjøre, men det kan synes som om de aller fleste andre religioner greier å leve i fred med hverandre. Denne har sirkulert på sosiale medier, og er vel verdt å reflektere over: Buddhister som lever med hinduer = ikke noe problem. Hinduer som lever sammen med kristne = ikke noe problem. Hinduer og jøder = ikke noe problem. Kristne som lever med shintoer = ikke noe problem. Shintoer og konfusianere = ikke noe problem. Bahaier som lever med jøder = ikke noe problem. Jøder som lever med ateister = ikke noe problem. Ateister og buddhister = ikke noe problem. Buddhister og sikher = ikke noe problem. Sikher og hinduer = ikke noe problem. Kristne som lever med jøder = ikke noe problem. Jøder og ateister = ikke noe problem. Jøder og buddhister = ikke noe problem. Men: Muslimer som lever med hinduer = problem. Muslimer og buddhister = problem. Muslimer og kristne = problem. Muslimer og jøder = problem. Muslimer som lever med sikher = problem. Muslimer som lever med bahaier = problem. Muslimer som lever med andre muslimer = STORT PROBLEM. Dette fører til at muslimer ikke er happy i Gaza, de er ikke happy i Egypt, de er ikke happy i Libya, de er ikke happy i Marokko, de er ikke happy i Iran, de er ikke happy i Irak, de er ikke happy i Jemen, de er ikke happy i Afghanistan, de er ikke happy i Pakistan, de har det ikke bra i Syria, de er ikke happy i Libanon, de er ikke happy i Kenya og de er ikke happy i Sudan. Så hvor kan muslimer være happy? Vel – de er ganske happy i USA & Canada, der er happy i England, de er happy i Australia, de er happy i Tyskland, de er happy i Østerrike, de er happy i Frankrike, de er happy i Belgia, de er happy i Italia, de er happy i Sverige, de er happy i Danmark og de er happy i Norge. Det virker som om muslimer ønsker å være i nesten alle land som ikke er muslimske! Og hvem bebreider de når det er problemer og de ikke er happy? Ikke islam. Ikke deres egne ledere. Ikke seg selv. Nei, de klandrer lederne og folket i de landene de er happy i! Og de ønsker å endre landene de er happy i slik at de blir mer lik landene de kom fra!


ELDGAMMEL KONFLIKT: Den blodige feiden mellom sunni-muslimer og sjia-muslimer har pågått helt siden profeten Muhammeds død.

Kompatibelt med vestlig demokrati?
Det diskuteres fra tid til annen om islam er «kompatibelt» med det å leve i et vestlig, åpent demokrati. Kan for eksempel en rettroende muslim være en god statsborger i et vestlig land og bekjenne seg til de verdiene og den kulturen det samfunnet er bygget på? Teologisk og religiøst – nei: På grunn av lojalitet og troskap til Allah alene, og fordi Allah ikke aksepterer noen annen religion enn islam (Koranen 2:256). Geografisk – nei: På grunn av forpliktelsen å vende seg mot Mekka og be fem ganger om dagen. Sosialt – nei: Islam forbyr en muslim å bli venn med kristne og jøder. Det er en direkte ordre i Koranen. Politisk – nei: Fordi en muslim må underkaste seg mullaenes lære om utslettelse av staten Israel og ødeleggelse av Vesten og særlig USA – den store Satan. I den private sfære – nei: Fordi Koranen sier at en mann kan ha fire koner og har rett til å slå kona hvis hun er ulydig. Filosofisk – nei: Fordi Islam, Muhammed og Koranen ikke tillater ytringsfrihet og religionsfrihet. Demokrati og islam kan ikke eksistere sammen. Stort sett alle muslimske regjeringer er diktatoriske og autoritære.

Verdikamp
I disse dager gjelder det å stå opp for våre verdier og vår kulturarv. Generasjonene før oss har bygget opp et samfunn som det er verdt å forsvare. Det er nesten selvinnlysende at dette samfunnet vil endre seg raskt i gal retning med en stor innvandring av muslimer fra den tredje verden. Det må være legitimt ikke å ønske det. Derfor må det også være legitimt å ville demme opp for det. Noe av det dummeste som er sagt om dette temaet de siste årene var da statsminister Erna Solberg mente at Norge som samfunn har «sviktet» de unge muslimene som slutter seg til IS. Jeg vil vel heller si at det er de som har sviktet oss. Hva betyr det for øvrig at muslimer har blitt radikalisert? Jo det betyr at de har blitt mer og mer religiøse. Islam må være den eneste religionen der du blir mer voldelig jo mer religiøs du blir. Det er på tide å si ifra. Nok er nok.

UØNSKET: Vestlige demokratier har all rett til å forsvare seg mot islam. Det virker som om stadig flere innser dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar