torsdag 14. oktober 2010

Travel "supertorsdag"!

Denne torsdagen blir supertravel! Hele tre møter, en befaring og åpning av en kunstutstilling står på programmet. Til overmål må jeg droppe et møte med Klimapanelet, som skal ha en gjennomgang av de klimarelevante sidene av rådmannens forslag til budsjett. Dagen begynner med møte hos ordfører, deretter blir det befaring til Leangbukten før møte i Plan- og Næringsutvalget (PLN) i ettermiddag. Kvelden avrundes med åpning av kunstutstillingen ”Kunst rett Vest” på Sundvolden.

Plan- og Næringsutvalget skal i ettermiddag behandle forslag til utbygging på Tangen i Leangbukten – Asker Marina. PLN skal se nærmere på en landskapsanalyse/mulighetsstudie som grunnlag for regulering. Saken er at Asker Marina AS ønsker å bygge et nytt, stort bygg på Tangen i Leangbukten for innendørs båtopplag, verksted etc. En slik utbygging vil kreve en omregulering av gjeldende plan. Jeg har vært skeptisk til dimensjonene på de båtopplagsplassene som har vært presentert for PLN tidligere, og jeg er svært usikker på om jeg synes det har blitt noe bedre med den saken vi får oss forelagt i ettermiddag. Først skal vi imidlertid på befaring i det aktuelle området. Det er snakk om bygg hvis høyder tilsvarer fire- og femetasjers hus, altså høyere enn eksisterende næringsbebyggelse innerst i bukten. Dersom prosjektet skal realiseres er det viktig at det kreves innregulert et serveringssted på bakkeplan i det ytterste bygget. Man tenker seg en oppdeling av bygningsmassen i tre volumer som høydemessig opptrappes fra land og utover. Det store spørsmålet blir om vi ønsker en urbanisering av området. Kanskje befaringen vil hjelpe PLN til å gjøre gode vurderinger...
Etter møtet i PLN går turen til Sundvolden Hotell og åpning av kunstutstillingen "Kunst rett Vest". Kunst rett vest er Norges største regionale satsing med fokus på visuell samtidskunst. Den er initiert av 16 engasjerte ordførere, iverksatt av 16 aktive kultursjefer, finansiert av lokalt næringsliv, Vestregionen og fylkeskommuner og båret av 100 profesjonelle og kreative kunstnere. De tre første driftsårene har satsningen hatt 39.000 besøkende. For et år siden fant åpningen sted i Asker med et fantastisk arrangement. Les mer om utstillingen her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar