onsdag 13. oktober 2010

Budsjettmøte med samarbeidspartiene

Fremskrittspartiet inngår i denne perioden i et flertallssamarbeid der vi har forpliktet oss til å legge frem et felles budsjettforslag sammen med H, KrF og AGV (Askers Grønne Venner). Samtalene med de øvrige partiene føres i en god tone, og jeg har godt håp om at vi skal bli enige også denne gangen. Neste budsjettmøte mellom samarbeidspartiene er berammet til i kveld.

Siden rådmannen la frem sitt forslag til budsjett har regjeringen lagt frem statsbudsjettet (5. oktober), som naturligvis vil ha betydning for Asker. Rådmannen har gått grundig inn på hvilken effekt statsbudsjettet vil få for oss, og ga en orientering om dette i formannskapet i går. Dette må vi naturligvis ta hensyn til i de lokale budsjettforhandlingene, og jeg regner med at dette blir et av temaene i kveld.
Så langt har vi diskutert hovedlinjene i rådmannens forslag, og blitt enige om hvordan vi skal "rigge oss" internt i den videre prosessen. Vi i Fremskrittspartiet har også en del spørsmål som vi ønsker at rådmannen skal gi oss svar på.
Fremskrittspartiet i Asker har alltid ligget på en ansvarlig linje i den økonomiske politikken, og dette vil prege vår tilnærming også denne gang. Jeg føler meg trygg på at vi skal bli enige, og at vi i desember vil vedta at budsjett som kan videreutvikle Asker-samfunnet til et enda bedre sted for alle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar