fredag 22. oktober 2010

KS Akershus og Tikken Manus

I går var jeg på konferanse med KS Akershus, som for sikkerhets skyld ble arrangert i Drammen... Første dag var interessant, med et foredrag av professor Frank Aarebrot som et absolutt høydepunkt. Han snakket om lokalt selvstyre og utfordringer med organisasjonsformene i velferdsproduksjonen.

Kommunene utsettes for stadig mer ressurskrevende tilsyn fra statlige myndigheter. Rettighetslovgivningen blir sterkere. Mediene prioriterer stoff og formater som støtter salget av neste utgave. Politikken blir mer kortsiktig og styrt av det velgerne vil ha i enkeltsaker. Oppmerksomhet kan synes viktigere enn resultater. Det forutsettes regionalt samarbeid, men samarbeidet blir lett mer samvær enn enn resultatskapende arbeid.

I lys av dette er det naturligvis mange som spør seg om vi jobber med de riktige tingene på en effektiv måte. Eller om vi er mer opptatt av å gjøre tingene "riktig" i forhold til lovpålagte krav, behovet for oppmerksomhet og velmente ønsker om samarbeid. På høstkonferansen til KS blir det satt et kritisk lys på om vi gjør de riktige tingene, eller om vi er mer opptatt av å gjøre tingene riktig. Dette er viktige spørsmål, som jeg tror mange lokalpolitikere har reflektert over. Jeg er derfor glad for at KS tar opp debatten.

Frank Aarebrot bidro med kunnskaper og humor, og jeg opplevde foredraget hans som svært inspirerende. Videre bidro både ordfører i Fet og rådmannen i Bærum første dag, og fylkesmann Hans J. Røsjorde foredro om fylkesmannens rolle som tilsynsmyndighet og representant for den fragmenterte stat. Svært interessant, men jeg hadde ikke anledning til å være med på siste del av programmet og heller ikke middagen. Kvelden ble nemlig avsluttet med partivenner i Asker, med en bedre middag på Big Horn etter å ha holdt internt kurs i Asker Frp.

I dag fredag er det samhandlingsreformen, klima og energi samt utdanningsområdet som står på programmet på KS-konferansen. I tillegg vil det avholdes åpent fylkesmøte i KS Akershus. Jeg ser frem til en ny og spennende konferansedag. Noe sier meg forøvrig at det ikke blir siste gang vi hører om samhandlingsreformen...

Kl. 14 i ettermiddag deltar jeg i begravelsen til Tikken Manus. Det er synd at snart alle tidsvitnene fra 2. verdenskrig er borte. Hun betydde mye for svært mange mennesker, og jeg er både ydmyk og beæret over å få representere kommunen ved denne anledningen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar