tirsdag 8. mai 2018

Heder til veteranene

Mai er en spesiell måned. Vi feirer frigjøringsdagen 8. mai. Det er også dagen vi hedrer våre veteraner. Jeg er derfor svært glad for at formannskapet nylig vedtok veteranplan for Asker kommune.

Veteranplanen er en oppfølging av regjeringens oppfølgingsplan ”I tjeneste for Norge”. Det er viktig at vi gir våre veteraner den anerkjennelsen de fortjener, og at de opplever de kommunale tjenestene som tilgjengelige og samordnet. Anerkjennelse av innsatsen for landet og positiv omtale av denne tjenesten er viktige bidrag til at de erfaringene veteranene har gjort, oppleves som positive. Kommunen har allerede en rekke tjenester med tilbud og ordninger som skal ivareta veteraners rett på tjenester. Den kommunale veteranplanen vil ytterligere sikre oppfølging av denne målgruppen som kan ha særskilte behov. Det er i alles interesse at soldater som kommer hjem hjelpes til å få et godt liv. For noen kan tjenesten gi både fysiske og psykiske skader, og i ytterste konsekvens tap av liv. Veteranene fortjener vår dypeste respekt og vi har et klart ansvar for å ivareta skadet personell, uavhengig av hva slags skade og når den kommer til uttrykk. I veteranplanen er det tydeliggjort at de skadde og deres pårørende skal få den oppfølgingen de trenger. Planen ble vedtatt i formannskapets møte 24. april.

Frihet ingen selvfølge
8. mai er en viktig dag å markere for å minne oss om at frihet og fred ikke er en selvfølge, men noe vi må være villige til å kjempe for hele tiden. Det er bare å se seg rundt i en urolig verden. Frigjøringsdagen er en dag for å minnes alle de som ga sitt liv for Norge under andre verdenskrig, og for å minnes veteranene fra frigjøringskampen. Norge deltok under 2. verdenskrig med alle tre forsvarsgrener. Innsatsen var viktig i kampen for å gjenvinne vår suverenitet. Store ofre ble gjort.

Veterandagen
Men 8. mai handler ikke bare om andre verdenskrig. Dagen er også den offisielle veterandagen. Også de som på vegne av Norge har gjort en innsats for frihet og fred i andre land i etterkrigstiden, blir hedret. Innsatsen er betydelig: Over 100 000 nordmenn har siden krigen tjenestegjort i nært 100 internasjonale operasjoner i mer enn 40 land. Veteraner fra internasjonale operasjoner er personer som i handling har vist evne og vilje til å ta på seg store utfordringer og løse krevende oppgaver under meget vanskelige forhold, uten hensyn til egen velferd.

Viktig anerkjennelse
Krigsseilere, Afghanistan-veteraner og andre veteraner forteller ofte om manglende forståelse for hva de har opplevd i samfunnet de kommer tilbake til. Og kanskje kan vi som ikke har vært “ute” aldri helt forstå hva de har vært gjennom. Da blir anerkjennelse desto viktigere. Og takknemlighet. For eksempel ved å markere dager som 8. mai og understreke den betydningen innsatsen har hatt for fred, frihet og demokrati.

MINNESEREMONI: Ved graven til Max og Tikken ManusForsvaret arrangerer markeringer på flere steder i Norge 8. mai. I tillegg kommer en rekke markeringer i regi av kommuner, ulike foreninger og organisasjoner. Asker kommune arrangerer markering for veteraner 8. mai i samarbeid med Bærum kommune, og hedrer veteraner i det årlige arrangementet ved minnesmerket for falne ved Asker kirke. Det legges også ned kranser for kjente krigsveteraner på Asker kirkegård. Jeg vil oppfordre flest mulig til å delta på arrangementene. Snakk med barna deres om denne dagen og ta dem gjerne med på en minnemarkering.
Det er med ærbødighet og respekt jeg vil hedre krigsveteranene som gikk foran den gangen vår egen frihet sto på spill, og jeg vil gratulere alle veteraner med Veterandagen 8. mai. Slik vi aldri skal glemme 9. april, skal vi alltid minnes 8. mai.

HØYTIDELIG: Jeg opplever det alltid som høytidelig å markere 8. mai.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar