torsdag 18. august 2016

Ikke planlagt for stor familieinnvandring

Denne uken meldte UDI om en kraftig økning av antall familiegjenforeninger som følge av den massive asyltilstrømningen ifjor. Familieinnvandring er kanskje et mer dekkende begrep. Uansett bør dette ikke ha kommet overraskende på noen, men i Asker har man ikke planlagt for familieinnvandring av dette omfanget.


For bedre kontroll og forutsigbarhet med bosetting av flyktninger, fikk Fremskrittspartiet for noen år siden gjennomslag for at antallet som skulle bosettes i Asker måtte inkludere familiegjenforeninger. Stor var derfor vår forbauselse og skuffelse da de andre partiene, da tilstrømmingen av asylsøkere og migranter var på sitt aller høyeste, valgte å oppheve dette prinsippet ved å vedta at familiegjenforeninger igjen skulle komme i tillegg. Jeg mente at dette virket direkte usmart, men føleriet tok overhånd i de øvrige partiene og fornuften ble koblet ut.

Flere flyktninger får altså familiegjenforening, og prognoser fra UDI viser at antallet vil øke etter den store asyltilstrømningen i fjor. På landsbasis fikk fire ganger så mange syrere familiegjenforening første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Det ventes en økning også i 2017. I Asker ser vi nå konsekvensene av at øvrige partier fjernet begrensningen som lå i at tallet for bosetting skulle inkludere familiegjenforeninger. I tillegg til de som bosettes får vi mange familier på kjøpet. I et intervju med NRK nylig sa Asker-rådmann Lars Bjerke at omfanget hittil i år har vært vesentlig større enn vi har planlagt for. Man har altså ikke planlagt for konsekvensene av politiske vedtak. Det må bety at man ikke har oversikt over mulige kostnader eller hvilke ressurser som kreves fra kommunens side. Hittil i år er tallet som har kommet som følge av familiegjenforeninger 33, og det kan bli vesentlig flere i løpet av året. Om dette er bærekraftig for lokalsamfunnet er ikke vurdert og man har ingen kontroll på antallet.

Det er stort behov for permanent innstramming av reglene for familiegjenforening, da mesteparten av innvandringen til Norge faktisk skjer på denne måten. Lokalt vil Frp jobbe hardt for at antall bosettinger i Asker igjen skal inkludere familiegjenforeninger. Da gjenvinner vi forutsigbarhet og kontroll i bosettingspolitikken, og politikere i de andre partiene slipper å bli overrasket over konsekvenser av egne vedtak. 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar