onsdag 21. august 2013

Ap - byråkratiets beste venn

I lokalavisen Budstikka kunne vi forleden lese at leder for Bærum Arbeiderparti, Kjell Maartman-Moe, mener at Høyres helsepolitikk vil føre til "et kostnadsdrivende kjempebyråkrati". Når folk fra Arbeiderpartiet gir uttrykk for bekymring over stort byråkrati, er det omtrent like troverdig som om ledelsen i Nord-Korea skulle gi uttrykk for bekymring over den militære opprustningen på Korea-halvøya. Under de rødgrønne har byråkratiet i Norge est ut slik at landet vårt i dag har et byråkrati som etter europeiske forhold kan betjene en befolkning tre-fire ganger større enn vår. Slikt er dyrt.

Helseforetaket Helse sør-øst har over 100 direktører. Disse direktørene støtter seg til en haug med fast ansatte rådgivere. Dette kan ikke bety annet enn at disse direktørene ikke har den nødvendige kompetanse og kunnskap. Men ikke nok med det: De fire regionforetakene i Helse-Norge kjøper konsulenttjenester utenfra for nesten en milliard kroner årlig. Det betyr at heller ikke de fast ansatte rådgiverne har den nødvendige kompetansen. Slikt er dyrt. Helsevesenet er slett ikke det eneste eksempelet. Veivesenet bruker også nesten en milliard kroner på å kjøpe konsulenttjenester utenfra.

Mens vi er inne på kjøp av konsulenttjenester: Konsulentfirmaer innen kommunikasjonsbransjen tjener gode penger. Konsulentfirmaene er fulle av lobbyister, bestående av tidligere politikere som tjener bedre enn da de satt på Stortinget og i departementene. Regjeringen omgir seg også med en hel haug av rådgivere i alle slags utgaver.

Kostnadene i forbindelse med innvandringen er blitt formidable. De er nå så store at man får inntrykk av at Stortinget og regjeringen har mistet oversikten. Siden 2007 har Norge brukt 170 milliarder kroner til u-hjelp. Hensikten er god, men det er ikke resultatene. Hele 50 % av 309 kontrollerte bistandsprosjekter har vært rammet av underslag, korrupsjon, tyveri og regnskapsrot. Også her er oversikten og kontrollen mistet. Slik blir det gjerne når man stapper penger i lommene på korrupte diktatorregimer.

Når pengene renner ut på en del områder, må det selvfølgelig spares på andre: Vedlikehold av veier. Sikring av tunneler. Vedlikehold av skoler og offentlige bygninger. Sykehus og medisinsk utstyr. Underregulering av pensjonene i forhold til prisstigningen. Fylling av svømmebasseng. Fattigdom – som ved forrige valgkamp ”skulle fjernes med et pennestrøk”. For å nevne noen eksempler. Jens Stoltenberg og de andre sosialistene gjør knapt noe annet enn å gjenta sitt "mantra": De borgerlige vil gi skattelette til de rike fremfor økt velferd. Jeg sier: Ikke la Jens slippe unna med dette. Neste gang han snakker om skattelette og kutt i velferd bør han konfronteres med den enorme offentlige sløsingen de rødgrønne bedriver. Her er det mye å hente - uten at det går på bekostning av den norske velferden. Sannheten er vel snarere at de rødgrønne med Ap i spissen må opprettholde et høyt skattetrykk for å fortsette sløsingen med andre folks penger.

Den rødgrønne regjeringen ber velgerne om å ikke eksperimentere, men satse på det sikre. Med det sikre mener de selvfølgelig seg selv. Det eneste helt sikre er at de kommer til å fortsette den vanvittige sløsingen som er omtalt ovenfor. Med fortsatt rødgrønn regjering kan vi være sikre på fortsatt sløsing med andres penger – altså skattebetalernes, og vi kan være sikre på at Norge fortsatt vil være preget av lange helsekøer, dårlig og dyr infrastruktur, mangelfull beredskap. Dette er solid dokumentert gjennom åtte år med rødgrønn flertallsregjering.

Det er snart stortingsvalg. Da får vi se om velgerne vil ha nye koster i regjeringen.VOKSENDE BYRÅKRATI: Byråkratiet har est ut under den rødgrønne regjeringen.


"For meg er ordet byråkrat er en hedersbetegnelse" - Jens Stoltenberg
"Ville det ikke vært en god idé å la byråkratene beholde sine lønninger mot at de forpliktet seg til aldri å gå på jobb?" - Olav Thon

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar