lørdag 21. april 2012

Helsepolitikk i gal retningInteressante delsesjoner under landsmøtet andre dag. Her vil jeg formidle mine inntrykk fra sesjonen med Frps helse- og omsorgsfraksjon på Stortinget, v/ andre nestleder og helsepolitisk talsmann Per Arne Olsen. Per Arne var svært tydelig på at utviklingen i Helse-Norge har gått i feil retning de siste årene. Det er nødvendig å ta både ansvar og politiske grep når vi kommer regjering i 2013.

Anne Grete Strøm-Erichsen overtok som Helse- og omsorgsminister i oktober 2009. Siden da har helsevesenet vært preget av omstillinger uten styring og kontroll. Sykehusene har vært preget av et omstillingskaos uten like, det står 280.000 mennesker i helsekø i Norge, mange av de som er så heldige å få plass på sykehus frister en uverdig tilværelse som korridorpasienter, det er avdekket ventelistejuks og påstått menneskehandel, uverdige forhold innen eldreomsorgen, kreftpasienter må vente lenge på behandling - om de i det hele tatt får den, brystkreftopererte må vente i opptil seks år (!) på nytt bryst og kronikere blir rammet av en hasteinnført og lite gjennomtenkt samhandlingsreform. Dette er tilstanden i Helse-Norge, og dette har helseministeren ansvaret for. Men i stedet for å ta ansvaret for norsk helsepolitikk har hun skjøvet helseforetakene og kommunene foran seg.
Det er mildt sagt et tankekors at det står 280.000 mennesker i heslekø i Norge når vi vet at både offentlige og private sykehus har ledig kapasitet. Og mens jeg er inne på køer: Offisielt står over 3000 eldre mennesker i kø for sykehjemsplass på landsbasis, men reellt er tallet enda større. Etter at Anne Grete Strøm-Erichsen overtok som helse- og omsorgsminister har det vært en netto tilvekst på 191 syklehjemsplasser årlig... I 2005 sa Jens Stoltenberg - Norges største bløffmaker - at det skulle skinne av eldreomsorgen og utstedte den såkalte verdighetsgarantien. Vi har verken verdighet eller garanti.
Anne Grete Strøm-Erichsen og Jens Stoltenberg har ikke gjort jobben! Det beste Jens kan gjøre er å sette seg ned og virkelig tenke gjennom om han har tillit til helseministeren som øverste ansvarlige for helsevesenet. Helse- og omsorgsdepartementet har aldri hatt en mer inkompetent ledelse. Helseministeren har gjort lite annet enn å hindre at viktige debatter kommer til Stortinget. I morgen vil landsmøtet behandle en resolusjon der det kreves at helseministeren byttes ut. Jeg håper den blir vedtatt.INKOMPETANSENS ANSIKT: Helseminister Anne Grete Strøm Eriksen
Også TV 2 har fått med seg at vi vil kaste helseministeren.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar