tirsdag 31. januar 2012

Klassisk rødgrønt makkverk

Samhandlingsreformen sto på agendaen i kveldens møte i kommunestyret. Reformen legger opp til større ansvar på fastlegenivå men ingen flere leger. Klassisk rødgrønn politikk, som Arbeiderpartiet helst ikke ville diskutere. Kommunestyret får anledning til å diskutere forslag til revidert forskrift for fastlegeordningen når kommunen skal avgi høringsuttalelse, men det er viktig at vi allerede nå tenker mulige konsekvenser av at helseministeren legger opp til en rasering av ordningen. 

Jeg fant følgende lille epistel i Filurposten, som har kommet over utkastet til ny fastlegeordning. Der heter det blant annet:

  • Alle fastleger låser dørene kl. 9.30 for å hindre pasienter i å forstyrre legen i papirarbeidet.
  • Pasienter som likevel tar seg inn, f.eks. gjennom lukket vindu, får enkel sårbehandling og vises ut samme vei. Faktura ettersendes.
  • Ved hjemmebesøk av mer enn to timers varighet forutsettes det at legen serveres kaffe og småkaker. Husk levende lys.
  • Leger som pålegges å oppsøke pasienter som fraber seg legebesøk, tillates å bære hagle. Det gis tilskudd til anskaffelse av håndjern.
  • Når pasienten kontrollerer legen, skal legen fremvise eksamenspapirer og vandelsattest. Skopuss, ånde og ganglag sjekkes.
  • Skjema nr. 75, «Skjemaer jeg har fylt ut i dag», fylles ut. Vær spesielt oppmerksom på rubrikken på side 87, «Fordeler ved å være fastlege som har for mye på gjøre» (under bildet av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen).
  • Dagens skjemaer sendes inn pr. post, da e-postsendinger kan få Internett til å kollapse.


UANMELDT HJEMMEBESØK: I den nye fastlegeforskriften kan legene bli pålagt hjemmebesøk hos vrangvillige pasienter. Da er det kanskje best å gå forsiktig frem. Hos dette paret var alt som det skulle. Her kan legen heldigvis konstatere at listepasientene hans har lagt seg tidlig nok, og rapportere tilbake til helseministeren...SUPERLEGEN: Fremtidens fastleger må være supermennesker om de skal imøtekomme alle de innbyrdes motstridende kravene i forslag til revidert fastlegeforskrift. Her er en fastlege på vei til et nabolag nær deg...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar