fredag 15. oktober 2010

Time out for kommunedelplanforslaget for Holmen

Kommunedelplanforslaget for Holmen har skapt stort engasjement, og motstanden mot planene er betydelig. På grunn av det store engasjementet og den store interessen saken har skapt, har vi i det politiske flertallet i Asker behov for å klargjøre vårt syn allerede nå. Derfor har vi tidligere i dag sendt ut en pressemelding som jeg her gjengir i sin helhet:

Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og AGV ønsker å trekke Holmenområdet ut av det videre arbeidet med kommunedelplanen for Holmen-Slependen. Partiene ønsker å utarbeide nye krav til samferdselsløsninger og alternative forslag til boligbebyggelse med lavere tetthet enn det foreliggende forslag, før planarbeidet videreføres. Planarbeidet for Billingstad-Slependen med fokus på videreutvikling av handelsvirksomhet prioriteres.

Vi tar de mange innspill og høringer som har kommet på alvor, og for ikke å tape tid går vi ut med vårt standpunkt allerede nå. Vi imøtekommer dermed næringslivets ønske om å få større tempo i Billingstad-Slependen planene, og samtidig unngår unødvendig administrativ behandling av foreliggende planer for Holmenområdet.

Vi ønsker fortsatt at Holmen skal utvikles som et tettsted og lokalsenter for befolkningen i de nordøstre deler av bygda. Visjonen for Holmen som en attraktiv møteplass, med et godt og variert botilbud, innbydende utearealer og et attraktivt handels- og næringssted, står fast.
Utfordringen er å gjøre dette på en måte som tar vare på stedets sjel og kvaliteter, i møtet mellom sjø og land. I dette arbeidet tar vi nå et skritt tilbake, og ber om alternative forslag med færre boliger, og skjerpede krav til veiutbygging og bedre kollektivtilbud. Målet er at vi skal være stolte av holmenutviklingen når vi om 20-30 år ser tilbake på de beslutningene vi etterhvert skal ta.

Det er Stortinget og Akershus fylke som er ansvarlig for utviklingen av vei og kollektivtilbud. Vi mener at Asker over lang tid har blitt sulteforet på samferdselsmidler. Transportsystemet i Holmen-Slependen området er et godt eksempel på manglende prioritering av vårt område, og vi kan ikke starte en større boligbygging før infrastrukturen er styrket. Vi inviterer derfor nå også de andre politiske partiene i Asker til en samlet, og langt kraftigere innsats rettet mot overordnet myndighet. Som en start på dette arbeidet tok ordfører Lene Conradi i formannskapsmøtet 12. oktober initiativ til en politisk ad hoc-gruppe for å arbeide med E-18. Stat og fylke kan ikke forvente fortsatt vekst i Asker før de tar sin del av jobben med å styrke samferdselstilbudet.

Asker 15.10.2010

Kontaktpersoner:
Lene Conradi, ordfører (H), mobil 913 08 369
Ole Jacob Johansen, varaordfører (Frp), mobil 482 97 925
Kristin Bjelke, gruppeleder (AGV), mobil 976 59 480
Hildur Horn Øien (KrF), mobil 913 72 695

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar