torsdag 2. februar 2012

"Drive in" fastlege?

Helse og omsorgsdepartementet (HOD) mener - oppsiktsvekkende nok - at legene har misforstått forslag til revidert fastlegeforskrift. Oppsiktsvekkende fordi det naturligvis er HODs oppgave og ansvar å utarbeide forslag til forskrifter som ikke kan misforstås, Dessuten er det vanskelig å forestille seg hvordan et så konkret og detaljert forslag kan misforstås, noe som kommenteres i "Dagens Medisin", en kommentar jeg her gjengir i sin helhet.

"Det er vanskelig å se for seg hvordan dette kan være misforstått. Det står vel vitterlig svar på hvitt at pasienter skal ha krav på time ila. 48 timer? Og at fastlegen skal svare telefonen på 2 minutter? Dette bringer oss igjen til et poeng som jeg syns har vært oversett i denne saken. Hele forskriften oser av å være skrevet av folk som ikke har noen medisinsk bakgrunn, og som har som utgangspunkt at fastlegen skal være en slags personlig kontaktperson for alt som kan tenkes å ha noe med medisin å gjøre. Medisinsk sett er det jo helt uproblematisk å ha ventelister på 1-2 måneder, og i mange tilfeller er det fordelaktig. Hva ønsker man å oppnå med at pasientene skal få en opplevelse av at man kan komme til legen lynraskt for alt mellom himmel og jord? Skal pasienter virklig ha opplevelsen av at fastlegen er en helsebutikk? - Jeg vil gjerne bestille meg en undersøkelse av alt, blodpøver av alt og rtg. av alt. Og hvorfor er det egentlig så viktig at fastlegen som hovedregel skal være med på dialogmøter mellom arb.giver og arb.taker? Blir pasientene friskere av dette? Eller er det et tegn på at vurdering av arbeidsmiljø fra nå av skal være en legeoppgave? Dette minner sterkt om statlig gjennomført medikalisering. Fra et økonomisk standpunkt er det jo også på tide å sette ned foten. Denne forskriften vil sørge for økt legesøkning og behandling av banale tilstander. Skal man noensinne få kontroll over kostnadene i helsevesenet må man jo begynne å skru igjen krana!"


"McDoc": Helsedepartementet legger opp til økt legesøkning for banale tilstander. Som en kjapp helsebutikk. I tillegg til "fastfood" kommer nå "fastdoc", noe som gir begrepet "fastlege" et helt nytt innhold...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar