søndag 11. september 2011

Venstre + Ap = sant?

Ved forrige valg testet jeg flere av de såkalte valgomatene, og for moro skyld svarte jeg "vet ikke" på alle spørsmål. Det pussige var at jeg da alltid endte opp med Venstre som mitt partivalg. Når jeg fikk tenkt meg om var det kanskje ikke så pussig likevel, for jeg har alltid oppfattet Venstre som et vingleparti uten noen tydelig borgerlig profil.

Det har de siste årene  vært vanskelig å få tak på hva som egentlig er Venstres politikk, da partiet - både i Asker og mange andre steder - har vært mest opptatt av å fortelle at de ikke skal samarbeide med Fremskrittspartiet. I Asker forsøker Venstres førstekandidat, Ingvild Tautra Vevatne, å definere Venstres politikk negativt - ved å si at den politiske avstanden til Fremskrittspartiet er så stor at hun ikke kan samarbeide med oss: Det hun egentlig ønsker å kommunisere med dette: "Frp's politikk er så uspiselig at den forteller hvor god politikk Venstre har". Denne måten å definere egen politikk på, i stedet for å fortelle hva man selv står for, er rimelig spesiell. Jeg håper virkelig velgerne gjennomskuer dette spillet. For det er et spill, og jeg tror ærlig talt mange begynner å bli lei av det. Fremskrittspartiet i Asker har hatt et utmerket samarbeid med sentrumspartiet Krf i denne perioden, og også med våre grønne venner AGV. Venstre valgte å definere seg ut av et borgerlig samarbeid i Asker, med samme begrunnelse som den jeg hører nå: Avstanden til Fremskrittspartiet er for stor. Til overmål har Vevatne flagget i lokalavisen Budstikka at hun godt kan tenke seg å samarbeide med Arbeiderpartiet dersom hun ikke får det som hun vil i en eventuell borgerlig koalisjon. Dette forteller med all mulig tydelighet at de som er opptatt av at det føres en forutsigbar borgerlig politikk i Asker, med tyngdepunktet til Høyre på den politiske skalaen, faktisk bør stemme på Fremskrittspartiet. Vi er den reelle garantisten for en borgerlig politikk i Asker. Jeg skjønner egentlig ikke at folk tør å stemme på uforutsigbare Venstre. I verste fall kan det føre til at Arbeiderpartiet kommer i posisjon. Venstre er bare forutsigbart på ett område: En intolerant formynderholdning til utelivet i Asker. Venstre har konsekvent stemt imot alle søknader om liberale skjenke- og åpningstider i Asker. Der flertallet har ønsket å utnytte det kommunale handlingsrommet til å føre en liberal politikk, vil Venstre at alle utesteder skal stenge kl. 0100. Asker Venstre later som om det er et liberalt parti, men vil stenge kommunen kl. 0100.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar