onsdag 21. september 2011

Nok prat om ny arena - la oss komme i gang!


Vi trenger en ny arena for ishockey og kunstløp i Asker. Det har vært mye prat og stor utålmodighet etter å komme i gang. Politisk har vi et ønske om å løfte prosjektet opp og frem, det er derfor svært positivt at rådmannen har tatt signalene og varsler sak om mulighetsstudie av ny Askerhall i sitt forslag til Handlingsprogram for 2012 – 2015. Jeg er glad for at rådmannen har lagt inn en million kroner i planleggingsmidler allerede i neste års budsjett. Utredningen iverksettes i 2012.

Men hvorfor ikke tenke større? I en mulighetsstudie bør også basketballen inkluderes. Det er lite fremtidsrettet å tenke spesialanlegg for hver idrett. Multifunksjonsarenaer er fremtiden! Frisk Asker og Asker Aliens er flaggskip og viktig for bygdas identitet. Begge klubber har utpregede frontfigurer i Asker og er velkjente varemerker. De appellerer ikke minst til ungdom som faller utenfor.  Toppidrettsmiljøer kan bygges rundt tidsmessige og funksjonelle arenaer, som er en forutsetning for å kunne øke markedsverdien og publikumsoppslutningen.

I våre dager er det ikke noe problem å bygge arenaer som imøtekommer behovene til flere idretter. Det finnes nok av eksempler fra utlandet, og da særlig fra USA: Prudential Center i New Jersey,  hjemmearena for både New Jersey Devils (NHL) og New Jersey Nets (NBA), Madison Square Garden i New York (New York Rangers/NHL og New York Knicks/NBA), United Center  i Chicago (Chicago Blackhawks/NHL og Chicago Bulls/NBA), Staples Center i Los Angeles (Los Angeles Kings/NHL, L.A. Lakers/NBA og L. A. Clippers/NBA). Både ishockey og basketball har sine hjem i disse praktarenaene.

Dette er riktignok gigantiske arenaer, men poenget er at det finnes både kunnskap og erfaring som det må være mulig å tilpasse norske forhold. Jeg er videre sikker på at det finnes både privat og offentlig kompetanse og ressurser i Asker som gjør at en multifunksjonsarena  - Asker Arena - er fullt realiserbar. For perioden 2016 til 2018 er det skissert kostnader på 250 millioner kroner til gjennomføringen av prosjektet. Midler til planarbeid ligger som nevnt allerede inne. Asker er en ”idretts-kommune”, men mange idretter lever ”fra hånd til munn” og er helt avhengige av frivillig innsats for å få det hele til å gå rundt. Det er uholdbart at noen av våre klubber skal gå rundt å lure på om det er mulig å stille lag i eliteserien fra sesong til sesong, og at kommunen stadig må inn med ”redningspakker”. 

Jeg vil ta til orde for et ”idrettens hus” i Asker. Det vil ikke være noe problem å passe dette inn i et multifunksjonskonsept. Her kan idrettsklubbene og for eksempel idrettsrådet ha kontorer. Slik kan vi skape samdriftsfordeler og utvikle kompetansemiljøer som helt sikkert vil gi spennende synergier for Asker-idretten. Å skape robuste toppidrettskonsepter basert på en bærekraftig økonomi rundt  moderne anlegg, vil gi en helt annen langsiktighet og forutsigbarhet i den sportslige satsingen.  

Hvordan det endelige konseptet og finansieringen blir, må vi selvsagt komme tilbake til. Poenget nå må være å vise at vi ønsker å komme i gang med noe, konkret ved at det legges inn midler i budsjettet. Jeg vil også gå inn for at idrettsadministrasjonen i kommunen tilføres friske ressurser. Den har lenge vært underbemannet og er i dag ikke dimensjonert for det ambisjonsnivået en kommune som Asker bør ha når det gjelder idrett og fysisk aktivitet.
 


                                    MADISON SQUARE GARDEN


                                    PRUDENTIAL CENTER


                                ASKERHALLENIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar