onsdag 24. august 2011

De unge i Asker bør stemme Frp

I disse valgkamptider får vi politikere mange henvendelser. En av de mest spennende har jeg fått av en 14 år gammel jente som ville vite hvorfor de unge i Asker skal stemme på akkkurat Fremskrittspartiet. Dette er hva jeg svarte.

Fordi vi er det partiet som har den beste politikken med de beste tilbudene for de unge i Asker: FrP mener at for lite frihet er et hinder for unge mennesker i dag. De andre partiene mener de vet hvordan ungdom har det, derfor kommer de med tåpelige forslag om at alle utesteder må stenge kl. 02:00, brusforbud i skolen og økte skatter og avgifter. De tror alle vil være med i speideren, og at diktopplesning og alkoholfrie arrangementer er løsningen på ungdommens fritidsproblemer. FrP vil redusere både vår egen og andre politikeres makt. Vi vil ikke ha avdankede politikere til å detaljestyre ungdommens fritid. FrP krever ungdomsmakt! Vi vil ha færrest mulig reguleringer for å få mest mulig moro, enkelt og greit fordi vi stoler på at folk kan ta egne valg og at de vet selv hva som er best for dem.

Vi vil gi De Unges Kommunestyre mer penger slik at de unge i Asker i større grad kan bestemme hva kommunen skal bruke penger på. Vi har sørget for at det blir flere skateparker i Asker og at det fortsatt blir et tilbud til skaterne i sentrum når Føyka utvikles. Når Føyka-området er ferdig vil det komme en ny og flott skatearena der. Frp vil jobbe for flere svømmehaller og badeland og oppgradere friluftsbadene. Vi vil at Asker kommune fortsatt skal ha et aktivt alpint- og snøbrettmiljø og fortsetter å jobbe for utvikling av Vardåsen. Vi vil at Asker-skolen skal være best i landet og at alle skoleveiene skal være trygge. Vi vil ha nulltoleranse mot mobbing og vil at de som mobber skal bytte skole. Asker Frp er også opptatt av miljøet, og ønsker at Asker kommune skal være en grønn bygd og en god og trygg kommune å vokse opp i. Dette er noen av grunnen til at de unge i Asker bør støtte Asker Fremskrittsparti.

14-åringen lurte ogå på hvilken sak vi står for som skiller oss fra de andre partiene. Her kan jeg nevne to saker. Den ene er svært aktuell, nemlig bompenger. Frp er det eneste partiet som klart og uten forbehold går mot dette i Asker. Den andre saken er synet på den private eiendomsretten. Vi mener at det er en selvfølge at folk skal få styre sin egen eiendom og er opptatt av at det er viktig å ta hensyn til eiendomsretten samtidig som allmenheten sikres tilgang til friomårder. Vi er veldig opptatt av respekten for den private eiendomsrett.

Til slutt fikk jeg følgende spørsmål: Hvis du skulle ha vekket oppmerksomheten til unge med en setning, hvordan ville setningen vært?
Svar: Størst av alt er friheten. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar