fredag 4. februar 2011

Historisk dag for Asker

Det høres kanskje litt svulstig ut, men dagen i dag var faktisk en historisk dag for Asker-samfunnet - med befaring og oppstartmøte for arkitektkonkurransen for Føyka/Elvely-utviklingen. Jeg var invitert til å si noe om de politiske forventningene, og under kan du lese innlegget mitt i sin helhet.

Jeg er invitert til å si noe rundt de politiske forventningene knyttet til utvikling av Føyka/Elvely-området. Det er noe jeg gjerne gjør. Som varaordfører i Asker, medlem av formannskapet og plan- og næringsutvalget har jeg hatt gleden av å være rimelig tett på prosessen frem til nå, og jeg har dessuten fått den spennende oppgaven det er å være medlem av juryen for arkitektkonkurransen.

Jeg har lyst til å begynne litt overordnet: Jeg er ganske trygg på at jeg snakker på vegne av alle lokale folkevalgte når jeg sier at det politikk i bunn og grunn dreier seg om er å utvikle gode lokalsamfunn for alle. Hvilket lokalsamfunn ønsker vi oss? Hvordan skal vi arbeide for og legge til rette for at vi får en ønsket utviklling til størst mulig glede for våre innbyggere? Det er dette som ligger til grunn for engasjementet vårt! For å få til dette er vi avhengige av å skape viktige fellesarenaer og møteplasser i det offentlige rom. Samfunnet vårt utvikler seg i møtet mellom mennesker, og jeg vil hevde at kvaliteten på møteplassene og uterommene har direkte betydning for kvaliteten på samfunnet vårt.

Spennende samarbeidsprosjekt
Derfor opplever jeg det som svært spennende og viktig at vi nå skal i gang med utviklingen av området Føyka/Elvely – et område som har viktige kvaliteter som det blir viktig å ta med seg videre i prosessen. Området betyr mye for Asker-samfunnet, ja om man vil: Det er en viktig del av Asker-samfunnets identitet! Derfor vil jeg si at det faktisk er med en viss grad av ærbødighet jeg ser frem til det videre arbeidet sammen med svært kompetente aktører. Dette er jo et samarbeidsprosjekt mellom flere parter, og jeg vil understreke nødvendigheten av gode prosesser og politisk forankring av beslutningene fremover.

Prisbelønnet sentrum
Asker sentrum er Askerbygdas viktigste handelssted, knutepunkt og møteplass. Kommunen har, i tett samarbeid med bl.a. handelsstand, gårdeiere, utbyggere og offentlige aktører, i over 20 år arbeidet målbevisst med utviklingen av sentrum. Dette arbeidet har båret frukter. Vi ser i dag at stadig flere av våre innbyggere bruker sentrum, ikke bare som knutepunkt og handelssted, men også som møteplass, til hygge og hvile, i hverdag og helg.
Vi har vektlagt gode utearealer, kulturarenaer og helhetlig arkitektur, i et kompakt sentrum tilrettelagt for handel, service og boliger. Jeg vil hevde at vi i Asker har hatt en heldig hånd om sentrumsutviklingen, en utvikling vi med rette er stolte av. Vi vet også at den legges merke til: I 2007 ble Asker sentrum tildelt Bymiljøprisen, med mottoet ”Uten handel dør sentrum”. Jeg synes dette er et godt motto, som understreker at Asker sentrum er et levende sentrum, i en attraktiv kommune, i en region i sterk utvikling. Sentrum ekspanderer, og vi ser nå at selve sentrumskjernen er i ferd med å bli fylt opp. Det desidert største utvidelsesområdet for Asker sentrum ligger i vest, på Føyka/Elvely. Her ligger det et potensial for en vesentlig utvidelse av sentrum.

"Indrefilet"
Men Føyka/Elvely er ikke et hvilket som helst område. Det omtales som selve indrefileten i Asker-samfunnet, og Føyka fremstår i dag som et aktivt idrettsområde, med verdifulle idrettsanlegg og flotte grønne kvaliteter. Det var med blandede følelser vi la det inn i kommuneplanen som utbyggingsområde. Når så er gjort, stilles det tilsvarende krav til at vi skjøtter den videre utvikling av området på en best mulig måte. Da trenger vi gode idéer og gjennomarbeidete planer. Derfor en arkitektkonkurranse.
Jeg vil understreke at dette selvfølgelig ikke er noe vi har ”funnet på” fordi det lokale fotballaget rykket opp i Adecco-ligaen. At det skulle komme en utvikling i denne delen av sentrum har ligget i kortene lenge, og matcharenaen for fotball er ”bare” en liten del av en større helhet. Den er riktignok ikke helt uvesentlig…

Gode møteplasser
Uansett blir det viktig at de nye sentrumsområdene integreres i dagens sentrum, at vi bygger videre på de kvaliteter som fremheves i Asker i dag. Ikke minst er de sammenhengende, myldrende utearealene på mange måter det som binder sentrum sammen. De gode uterom, de spennende gateløp og de korte gangavstander skal også i fremtiden prege sentrum. Vi skal skape nye arenaer for samvær, for hvile, lek og idrett for alle, med universelle, inviterende, gode møteplasser. Samtidig må vi huske på at Asker skal være en grønn bygd, og at grønnstrukturen må få sin tydelige plass også i sentrumsbildet, ikke minst gjelder dette bruken av vassdragene, og da i særdeleshet Askerelva.
I dette landskapet skal enkeltmennesket ivaretas, det skal tilrettelegges for de gode, trygge og oversiktlige fellesarealer. Tilrettelegging for barn og unge må ha et særlig fokus. Samtidig legges rammene for neste generasjon sentrumsutvikling, med de krav til modernitet, infrastruktur, energi og klima som dette medfører. Avslutningsvis vil jeg understreke en selvfølge – men like fullt: Planene skal gjennomføres! Det betyr at det er helt nødvendig å ha fokus på gjennomførbarheten – både teknisk, juridisk og økonomisk. Dette må dokumenteres, gjennom kostnadsestimater og økonomiske overslag.

Visjonen for området er: Tett by - åpen park - idrettsglede. Så enkelt kan det sies. Det oppsummerer det jeg har sagt på en god måte.

Jeg har store forhåpninger til konkurransen. Det skal bli spennende å fordype seg i idéer og forslag. Jeg ser frem til samarbeidet med Asker Skiklubb og Norske Arkitekters Landsforbund, og jeg ser frem til spennende meningsbrytninger med de mange som har klare oppfatninger om bruken av denne indrefiléen i Asker.
Og ikke minst, jeg gleder meg til Føyka/Elvely står ferdig.

Jeg ønsker konkurransedeltakerne lykke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar