onsdag 9. februar 2011

Ikke glem skaterne!

Skaterne må ivaretas når Føyka-området skal utvikles, og det bør etableres flere skateanlegg i kommunen. Slike anlegg burde være like naturlig som ballbinger.

Avtale med grunneierne er underskrevet, hvis alt går etter planen vil reguleringsplanen for Føyka/Elvelyområdet være ferdig i 2013. Vi får en ny bydel med bygninger, idrettsanlegg, gater og parker. Det kommer nye forretninger, næringsarealer, boliger og kanskje et hotell og konferansesenter sammen med den nye matcharenaen for fotballen samt tilhørende treningsbane og lokaler for Asker Skiklubb. Visjonen for utbyggingen er: Tett by - åpen park – idrettsglede. Det blir handel, boliger og områder for næring. Grønne områder skal tilrettelegges for både organisert og uorganisert virksomhet. Både Askerelva og Drengsrudbekken skal gjøres synlige og løftes frem.

Skatearena
Det blir viktig å bygge videre på og forsterke de kvalitetene området har i dag. Jeg er glad for at det skal tilrettelegges også for uorganisert virksomhet. Området har i dag en en populær skatepark, som har vært et verdifullt tilskudd til Asker sentrum og som har gjort at det har vokst frem et skatemiljø som Fremskrittspartiet er opptatt av å ivareta. Det ville være synd om skaterne skulle miste dette populære tilbudet. Når området er ferdig utviklet bør en ny skatearena stå ferdig, men vi er også opptatt av at skaterne må ivaretas før vi kommer dit. I forbindelse med budsjettbehandlingen før jul fremmet Fremskrittspartiet et såkalt verbalforslag om at rådmannen må synliggjøre hvordan skatemiljøet kan ivaretas ved utbygging av Føyka-området, samt vurdere muligheten for å etablere flere skateanlegg i kommunen. Forslaget ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.

FLERE ARENAER: Med forholdsvis enkle midler kan det legges til rette for større skateaktivitet i Asker. Ikke bare på Føyka.

Kunst og kultur
I vår nabokommune Bærum har man lenge lagt godt til rette for skatere. ”Kronen på verket” er den flotte innendørs skateparken på Bekkestua, med butikk og restaurant. Hallen er proppfull av skatere fra morgen til kveld, og kommunen er klar over at tilbudet er et godt helse- og sosialpolitisk tiltak. Det bør absolutt ikke være noen grunn til at våre ungdommer skal reise til Bekkestua for å utøve denne flotte og spennende aktiviteten. Vi må kunne gi dem gode tilbud i egen kommune. Skating er kunst og kultur og krever høy grad av kreative, estetiske, akrobatiske og lekne ferdigheter. Dette gjør skating til et spennende og ungdommelig kulturuttrykk, og til en vakker form for kunst. Jeg ønsker et Asker-samfunn der mangfoldet yrer og som preges av gjensidig toleranse mellom generasjoner og kulturer. Skaterne bør anerkjennes som et viktig bidrag i så måte.

KUNST OG KULTUR: Skating krever høy grad av kreative, estetiske, akrobatiske og lekne ferdigheter.

Surrealistisk forbud
Det er for øvrig mangel på skateanlegg i hele bygden. Derfor har vi bedt rådmannen se på muligheten for å etablere flere. Det er viktig at dette blir gjort i samråd med lokale utøvere slik at brukermedvirkningen sikres. Uansett vil nok skaterne fortsatt ta seg noe til rette i de ”døde” urbane elementene, slik som trapper, gelendre og kantstein. Min erfaring er likevel at skatere som regel tar hensyn til sine omgivelser, og at de ikke opponerer mer enn det unge mennesker skal gjøre. At ungdom utfordrer det etablerte og voksenregulerte samfunnet er i grunnen bare sunt, men det er faktisk ikke så lenge siden at skating ble sett på som noe farlig og truende. Norge er riktignok de sære forbudenes og formyndernes hjemland, men det virker like fullt surrealistisk å tenke på at et helt ungdomsmiljø ble kriminalisert da det ble innført totalforbud mot bruk, salg og reklame for rullebrett i 1978. Like absurd var det at forbudet varte i hele 12 år, og politiet brukte faktisk ressurser på å håndheve det. Det var derfor vanskelig for ungdom å utøve hobbyen sin åpent. I dag er skateboard er en del av bybildet, mens politiet bruker ressurser på å jakte på søndagsåpne butikker og folk som spiller poker…


MANGE VARIANTER: Skateboards kommer i alle farger og design. Noe for enhver smak, med andre ord. Her design med en politisk touch...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar