fredag 12. november 2010

Vi satser på Heggedal!

I går hadde jeg gleden av å delta på nærmiljøkonferansen i Heggedal. Det var Nærmiljøsentralen sammen med administrativ og politisk ledelse i kommunen som inviterte, og temaet for konferansen var Oppvekst for barn og ungdom i Heggedal og Solbergområdet.

Hva er vi gode på og hvordan kan vi bli enda bedre? Det var spørsmål som ble livlig diskutert av innbyggere, organisasjonsliv, politikere, næringsliv, foreldre og barn i skoler og barnehager. Engasjementet var stort, det var rundt 80 deltagere på konferansen, som ble arrangert på Gjellum grendehus i et vinterlig Heggedal. Sammen kom deltagerne frem til forslag til gode tiltak i Hovedgårdensonen. Nå gjelder det å koordinere og følge opp de tiltakene som kom opp. Dette skal den nedsatte arrangementskomitéen jobbe med, og vi politikere må selvfølgelig være tett på og følge opp på vår måte, i tett dialog med aktører i Heggedal og Solbergområdet.
Jeg sitter igjen med fire hovedinntrykk: Ønske om flere butikker og kaféer, utålmodighet når det gjelder å komme i gang med utviklingen av Heggedal sentrum, bedre kollektivtilbud og større trafikksikkerhet.

Når det gjelder det siste har både FAU ved Heggedal skole, trafikkutvalget og Heggedal vel tidligere krevet bedre trafikksikkerhet rundt Heggedal skole. I høst ble det fremmet et såkalt innbyggerinitiativ, og vi politikere så positivt på dette initiativet fra Heggedal. Fotgjengerundergang ved Gjellum vil bli lagt inn ved revisjon av trafikksikkerhetsplan for Asker, men for at vi skal få til dette må vi som kommune selvfølgelig trykke på mot Statens Vegvesen.

Det kommer videre til å bli store forandringer ved Heggedal stasjon. Jernbaneverket har lagt inn rundt 60,0 millioner til Spikkestadbanen, og for å få full effekt av den investeringen er det også bevilget penger til veiomleggingen i Heggedal. Det sørget det borgerlige flertallet i fylkestinget for tidligere i høst. Dette er konkrete og vedtatte prosjekter som ikke ligger så veldig langt frem i tid. En kraftig forbedring av infrastrukturen vil naturligvis få positive virkninger for hele Heggedals-området.

Mange er forståelig nok utålmodige og lurer på når sentrumsutviklingen kommer i gang. Det har vært snakket om store planer for Heggedal i mange år, og nå er det på tide at vi kommer i gang! Private aktører har til nå sittet litt "på gjerdet", men vi som kommune har selvsagt et ansvar for at det nå blir fortgang i Heggedal. Det bør hvile en forpliktelse på de private aktørene som sammen med kommunen har engasjert seg for å utvikle Heggedal. Forhåpentligvis løsner det når nye og bedre kollektivløsninger begynner å komme på plass.
I sitt avsluttende innlegg i går fremholdt rådmann Lars Bjerke at det skal investeres flerfoldige milliarder i Heggedal de nærmeste årene, og at det kanskje ikke er så rart at ting tar litt tid. Men også rådmannen uttrykte forståelse for utålmodigheten.

Uansett er det ingen grunn til å vente. Alle planer er nå vedtatt, og mange gode krefter spiller på lag for å gjøre Heggedal sentrum både vakrere og mer funksjonelt. Ser vi noen år frem i tid snakker vi om både nytt veisystem, moderne kollektivterminal, nye boliger, forretnings-, kontor- og næringbygg og gode uteområder. Dette er bare noen av ingrediensene. Det aller viktigste blir å skape gode møteplasser og tilbud for ungdom, noe ungdommen selv er svært opptatt av. Det viste de i går. Jeg fikk nesten samme følelse som jeg får når jeg kan overvære De Unges kommunestyre: Utrolig flinke og taleføre ungdommer, som er gode til å argumentere og til å få frem sine ønsker og behov. Imponerende! Jeg gleder meg til å følge utviklingen i Heggedal fremover.


SPENNENDE UTVIKLING: Slik blir det nye stasjonsområdet i Heggedal!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar