mandag 11. oktober 2010

Styremøte i Asker Frp

I kveld er det styremøte i Asker Frp, som ledes av Harald Elstad. Som leder for kommunestyregruppen møter jeg fast i lokallagsstyret for å orientere om aktuelle lokalpolitiske saker.

Asker Frp går en spennende tid i møte. Det er bare et snaut år til neste kommunevalg, og vi har mange tunge prosesser foran oss. Nominasjonskomitéen har avsluttet sitt arbeid og avgitt sin innstilling som nå skal sendes ut til medlemmene. Det skal også velges folk til det styret som skal ta oss videre og gjennom valgåret 2011, vi får en orientering om dette arbeidet og valgkomitéens innstilling i kveld. Det skal videre nedsettes en programkomité som skal begynne arbeidet med kommende lokalvalgsprogram. Her er vi interessert i innspill fra innbyggerne i Asker, og jeg ser gjerne at de som måtte være interessert i å bidra tar kontakt med meg eller lokallagsleder. Kontaktinformasjon skal finnes på www.asker.frp.no
Vi gleder oss til å komme i gang med arbeidet, og som sagt: Vi hører gjerne fra deg! Vi vil også gjerne ha flere engasjerte medlemmer - det er bare å ta kontakt. Vi snakkes.

1 kommentar: