mandag 5. januar 2015

Oppsiktsvekkende feilaktig om Borgen

Budstikka er en lokalavis på godt og vondt. Engasjert, entusiastisk, sprudlende og med et bankende hjerte for Asker og Bærum på sitt beste - uetterrettelig, unøyaktig og direkte feilaktig på sitt verste. I romjulen gikk det riktig galt også på lederplass, og det sågar to ganger.

I Budstikkas lederartikkel 31. desember hevdes det at Fremskrittspartiet valgte å stå på sidelinjen i en «lokal hjelpeaksjon» for unge på Borgen. Det er en oppsiktsvekkende feilaktig påstand fra en avis som ønsker å være tett på lokalsamfunnet og lokalpolitikken. Påstanden fremsettes første gang i lederartikkel lille julaften, der det heter at «alle, unntatt Frp, står sammen om tiltak på Borgen». Det er nesten så vi må spørre om dette er seriøst ment, Budstikka?

Man skal ha fulgt usedvanlig dårlig med i timen for å hevde at Frp har valgt å stå på sidelinjen når det gjelder utfordringene på Borgen – utfordringer som tidligere bare Frp har snakket høyt om. Når så ordfører – nærmest i trettende time – i et forsøk på å vise handlekraft tar et initiativ overfor det politiske miljøet, står de politiske partiene sammen om en rekke tiltak bortsett fra ett: Frp reserverte seg mot å begrense fritt skolevalg, da vi ikke kan støtte at elever skal tvinges til å gå på en bestemt skole – særlig ikke dersom skolen sliter med problematikk rundt mobbing.

Alle andre vedtak om Borgen gjort i formannskapet før jul var enstemmige. Av en tiltaksliste på 6 punkter reserverte Fremskrittspartiet seg mot ett – punktet om begrensning av fritt skolevalg. I tillegg fikk vi nyansert noen av de andre punktene i riktig retning: Fremskrittspartiet er opptatt av at alle foreldrene i området får mulighet til å bli hørt, og vil ha en bredest mulig tilnærming og forankring. Derfor mente vi det ville være galt å begrense samarbeidet til FAU’ene. Dette fikk vi tilslutning til. Enstemmig. I kommunestyrets budsjettmøte i desember fikk Frp enstemmig tilslutning til et verbalforslag om en ekstra satsing på realfag og teknologi i Askerskolen. Dette blir nå spilt inn som et mulig tiltak i Borgenområdet, men Frp er opptatt av at alle ungdomsskolene i Asker skal få mulighet til å melde sin interesse for en slik satsing. Dette fikk vi også tilslutning til. Enstemmig.

Hvordan Budstikkas lederskribent kan få dette til at «Fremskrittspartiet valgte å stå på sidelinjen», er komplett uforståelig. Det er også såpass kunnskapsløst at det er oppsiktsvekkende. En avis som har en så dominerende posisjon som Budstikka har i Asker og Bærum, bør bestrebe seg på å være mer etterrettelig. Eller for å uttrykke det litt mer folkelig: Følge bedre med i timen.

For noen år siden tok Frp opp skolemiljø og mobbeproblematikk ved Hagaløkka skole i det nå nedlagte Innvandrerrådet, bare for å oppleve at «operasjon avledningsmanøver» ble iverksatt og problemstillingen feid under teppet. I dag gjør vi oss noen tanker rundt hvorvidt mange barn kunne vært spart for mye ubehag dersom bekymringen hadde blitt fulgt opp. Fremskrittspartiet har også tatt opp mobbeproblematikken ved Hagaløkka skole i form av spørsmål til ordfører, uten at vi har fått gode svar. 


I kommunestyrets budsjettmøte fremmet Fremskrittspartiet forslag om at muligheten for å sette et tak på andelen ikke-vestlige elever i en klasse, utredes som et integreringstiltak. Dette ville ikke de øvrige partiene engang få utredet. I rådmannens tilleggsinnstilling ble det anbefalt å øke antall bosettinger av flyktninger i Asker kommune, noe de øvrige partiene mente var en utmerket idé. Frp gikk imot dette, da vi er av den oppfatning at store utfordringer i Asker-samfunnet knyttet til integrering må løses først. Elefanten i rommet er nemlig at en for stor andel ikke-vestlig befolkning ikke gir bærekraftige lokalsamfunn, men dette er en premiss de øvrige partiene nekter å akseptere.

Fremskrittspartiet vil fortsatt være en pådriver for en bærekraftig utvikling i Borgen-området, basert på realistiske premisser og en realistisk og ærlig tilnærming til virkeligheten.


Uansett om Budstikka måtte få det med seg.


FEILAKTIG OG VILLEDENDE: Lokalavisen "trår til" med feilaktige påstander på lederplass gjentatte ganger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar