mandag 9. september 2013

Større inntekter og muligheter for idretten med Frp

Som stortingskandidat fikk jeg i valgkampen noen spørsmål fra "Hockeynytt", om hallsituasjonen i Norge, som ligger håpløst langt etter land vi konkurrerer mot. Jeg tenkte at de som leser bloggen min kunne ha interesse av å se hva jeg svarte. Spørsmål og svar følger her:

1) De siste årene har landslaget hatt gode prestasjoner i VM, og vist at vi kan være med blant de åtte beste. Dette er en stor prestasjon når man sammenligner antallet ishaller vi har mot de store nasjonene. Hva vil dere gjøre for å få bygget flere ishaller de neste fire årene?

Svar: De neste fire årene er et forholdsvis kort tidsperspektiv, men behovet for flere ishaller er utvilsomt stort. Nasjonalt vil Fremskrittspartiet rydde opp i planverket, noe som vil forkorte tiden som brukes på reguleringsprosesser i kommunene betraktelig. Dagens situasjon er dessverre preget av endeløse prosesser med mulighet for innsigelser fra overordnet myndighet. Lokalt vil Frp støtte gode og gjennomarbeidede prosjekter med en fornuftig finansieringsmodell, noe DnB Arena i Stavanger er et godt eksempel på, og eventuelt kunne støtte forskuttering av spillemidler.

Svaret er altså todelt:
  • Rydde opp i planverket og dermed forkorte reguleringsprosessene, noe som muliggjør raskere realisering av gode prosjekter 
  • Støtte opp om prosjektene lokalt, som reguleringsmyndighet, se på modeller for kommunal medfinansiering og/eller driftsstøtte og evt. forskuttering av spillemidler. 
Jeg vil anta at de færreste kommuner har økonomi til å bygge ishaller som rene kommunale prosjekter, men dette er selvfølgelig til syvende og sist et spørsmål om prioritering.

2) Blant annet i Oslo står flere ishaller uten is til nærmere seriestart, det gjør at flere klubber med både bredde og elite satsning må dele på de isflatene som er, hvor i mellomtiden det står haller uten is. Hvordan vil dere få utnyttet alle hallene slik at vi brukt alle hallene? 

Svar: Dette må besluttes lokalt, og er faktisk ikke vanskeligere enn at kommunale myndigheter (politikerne) vedtar å utvide istiden, og sette av tilsvarende midler i de kommunale budsjettene.

3) Noen tanker rundt Oslo OL 2022, og nye haller rundt det

Svar: Fremskrittspartiet er ikke motstandere av OL men vil ikke at staten skal garantere for alle utgiftene. Vi mener uansett at bygging av ishaller og andre gode prosjekter ikke nødvendigvis bør knyttes opp til OL. Det kan fort bli en «sovepute» og anleggsbehovene er der likevel. I Asker forsøkte vi i det lengste å få til et samarbeid med Oslo da vi mente at Asker med ny Askerhall ville vært et naturlig sted for ishockey, men i de endelige OL-konseptene er ikke Asker med. Ny ishall er sterkt ønsket likevel, selv om Asker ikke får drahjelp av OL. Poenget er at Fremskrittspartiet ikke vil legge alle eggene i «OL-kurven».
Frp ønsker blant annet å endre tippenøkkelen, slik at idretten får en større andel av tippemidlene. Samtidig vil vi la de utenlandske spillselskapene få etablere seg i Norge gjennom en statlig lisensordning, slik de har gjort i Danmark. Fremskrittspartiet garanterer nå at idretten vil få større inntekter og muligheter med Frp i regjering.


VELLYKKET PROSJEKT: DnB Arena i Stavanger fremstår som et godt eksempel på vellykket samarbeid mellom klubb, næringsliv og kommune. Bildet er tatt da jeg hadde gleden av å være på befaring der, dagen etter at Frisk Asker som første lag beseiret Oilers hjemme på deres egen is. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar