torsdag 5. september 2013

På tide med handlekraftig samferdselspolitikk

En gang fikk jeg et klistremerke av daværende ordfører Morten Strand, der det stod «Ny E18 i 2012!». Som politisk fersking i Asker syntes jeg det var gjevt å få merke av ordføreren, men noe av det første du erfarer i politikken er de tre T’ene: Ting Tar Tid. Vi har ikke sett snurten av ny vei. E18 Vestkorridoren er en nasjonal flaskehals.

Som medlem av Askers E18-utvalg har jeg jobbet hardt for å få forståelse for at ny E18 Vestkorridoren er et prosjekt av nasjonal betydning og at dagens situasjon forringer livskvaliteten til svært mange mennesker i landets tettest befolkede område. Vi ser nå forsiktige tegn til at ny E18 kan bli en realitet. Det er gledelig at Statens Vegvesen har kommet Asker kommune i møte og tar E18 gjennom Asker i en jafs ved å slå sammen kommunedelplanene for strekningen Holmen – Drengsrud og Slependen – Holmen. Men det gjelder å holde trykket oppe, da det ikke er satt av penger til E18 gjennom Asker i Nasjonal Transportplan.

Ny E18 er et miljøprosjekt, med gjennomgående bussfil helt inn til byen. Kombinert med et togtilbud som virker og med en frekvens som ikke tetter Røykenveien med biler, samt fullt utbygget Intercity-triangel, vil vi få en mer kraftfull og dynamisk region til beste for folk og næringsliv i Asker.

For å få til dette er det viktig med Frp i regjering. Som kandidat fra Asker vet jeg hvor skoen trykker. Folk er lei av kø, kork og kaos. Hovedstadsregionen trenger politikere med visjoner og handlekraft. Ny E18 kan bygges uten bompenger og dette bør ikke være vanskeligere enn bare å sette i gang. Vi bygger dette som ett prosjekt. Et sterkt Frp vil gi en tydelig profil og tydelige endringer i politikken med en ny regjering. Derfor ber jeg om din stemme til en bedre samferdselspolitikk, preget av handlekraft og tempo.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar