tirsdag 5. mars 2013

Tiltak mot tigging i Asker

I kveldens kommunestyremøte vil jeg ta opp hvilke tiltak som kan iverksettes mot den stadig mer omseggripende tiggingen i Asker sentrum. Jeg ønsker ikke at dette skal være en del av gatebildet i Asker, og imøteser svar fra ordføreren. Spørsmålet gjengis i sin helhet her:

"Tigging ser ut til å bre om seg i sentrumsområdet i Asker, der stadig flere tiggere av utenlandsk opprinnelse synes å ha sitt tilhold. Tiggingen er nå så omfattende at mange synes det rett og slett går for langt. 


Tiggerne kan skape utrygghet og ubehag i et ellers trivelig Asker sentrum. I tillegg vet man at tiggingen ofte er knyttet opp til menneskehandel og organisert kriminalitet. Dette ønsker vi ikke som en del av gatebildet i Asker. Hvilke hjemler/grunnlag har man fra kommunens side når det gjelder muligheten for å vise bort tiggere og stanse aktiviteten? Dersom slikt grunnlag ikke finnes – på hvilken måte vil ordfører ta initiativ til at dette settes på den politiske dagsorden med det formål å komme tiggingen i Asker til livs så snart som mulig, slik at politiet får nødvendig hjemmel til å bortvise tiggerne?"


STADIG MER TIGGING: Mange mener at tiggingen i Asker sentrum nå begynner å få et omfang vi ikke bør akseptere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar