onsdag 6. mars 2013

Endelig skatepark i Vollen

På Fremskrittspartiets initiativ ble det ved behandlingen av HP 2012 - 15 bevilget kr. 300.000 til Skatepark i Vollen. Siden har det gått vinter og vår - bokstavelig talt - men nå skjer det endelig noe og skateparken kan snart stå ferdig, til glede for ungdommer i Vollen-området.

Vollen Ungdomslag (VUL) har søkt om spillemidler og fått tilsagn om kr. 200.000 fra Akershus fylkeskommune til nærmiljøanlegg - Vollen skatepark. Prosjektets kostnadsramme er utvidet som følge av dugnad (kr. 35.000) og egenkapital (kr. 46.800) til kr. 401.800. Den kommunale bevilgningen forutsatte delfinansiering ved hjelp av spillemidler, som nå kommer til fradrag i kommunens bidrag.
Det var en periode usikkert om VUL ville gjennomføre prosjektet, da man ønsket å se på muligheten for å etablere et større og mer omfattende anlegg i stedet for det vedtatte prosjektet som kommunen bevilget penger til. VUL har imidlertid konkludert med at vedtatt prosjekt gjennomføres, og at dette vil skje i løpet av våren 2013 - altså  nå. Mange har etterspurt hva som skjer, og det er kjempefint at dette anlegget nå kommer på plass.


NY SKATEPARK: Skateparken ved Arnestad stadion i Vollen kan snart stå klar. Skating utgjør en viktig aktivitet for mange unge, og Vollen-området har ikke akkurat flusst med tilbud.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar