torsdag 14. februar 2013

Frekt utspill på overtid

Jeg er så til de grader enig med Budstikkas lederskribent 13. februar at jeg her gjengir lederartikkelen i sin helhet, slik at flest mulig kan lese den. Lederskribenten ser ut til å dele det inntrykket jeg og mange med meg har av Venstre, og da særlig i Asker. Av og til er det en ganske god følelse å se noen andre sette ord på akkurat det du selv tenker.


Dette er lederartikkelen:

I flere år har Asker arbeidet med planer for utvikling av Holmen og Slependen. I tillegg til en grundig politisk prosess, har det vært flere høringer og utredninger. Og lokalbefolkningen er invitert til møter for å si sin mening. En grundigere behandling er det nærmest ikke mulig å gjennomføre.

Det er derfor med den aller største undring vi først hørte at Venstre ville ha saken utsatt i kommunen, og deretter nå vil ha den rettslig vurdert. Dette kommer etter at partiet har sittet rolig i flere år – og kommunen har lagt betydelig vekt på å informere og lytte til de innspillene som kommer.

Vi er vant til mye fra Venstre i Asker, men dette krumspringet overgår alt vi tidligere har sett. På mange vis setter det politikken i vanry.

Venstre er partiet for maktspredning og kommunalt selvstyre. Men bare når det passer inn i partiets politikk. Arealutvikling og regulering tillegger kommunens politikere å håndtere. Også strandsonen i Holmen-området. Nå stiller Venstres stortingskandidater med knyttede never i Holmenbukta og utbasunerer at Akershus Venstre vil vurdere rettslige skritt. Stakkars seriøse Borghild Tenden som må være med på dette utspillet.

Vi er skuffet over at fremtredende Venstre-politikere i det hele tatt lar seg avbilde på Holmen sammen med Venstres førstedame i Asker.
Prosessen har vært lang og omstendelig. Analyse har vært foretatt. Og Venstre har vært med. Helt til den kommunale sluttbehandling skal finne sted. Da etterlyses konsekvensanalyser. Og nå, etter at avgjørelsene er fattet, rasles det med rettslige skritt for å stoppe utviklingen på Holmen.

Det er noe ufint og frekt over Venstres oppførsel. Når det lille partiet taper de politiske slagene, roper det på rettsapparatet. Det er nesten så vi ikke tror det vi hører. Mindretallets tyranni, er et fristende uttrykk å bruke.
Noen få innbitte, utviklingsfremmede på Holmen vil juble for utspillet. Alle andre vil riste på hodet. Uansett enig eller uenig i de vedtak som er fattet, en minimumsrespekt for de politiske beslutninger som fattes, bør de fleste ha.
I det Holmen-området som nå skal skapes, og som Budstikka har skrevet om i flere år, åpnes området for sjøen. Boligbygging og næringsvirksomhet skal forenes med grøntarealer og tilgjengelighet til Oslofjorden.

Venstre må anerkjenne det lokale selvstyret. Og godta at en årelang prosess med en rekke analyser i bunn ender opp uten at Venstre vinner frem. Rop etter advokater der argumentene ikke fører frem er noe ganske nytt i den lokalpolitiske debatt. Den undergraver respekten for lovlig fattede vedtak og for politikk i sin alminnelighet. Venstre er et lite parti, mindre vil det bli hvis det mener rettsapparatet skal benyttes til ekstraomganger der partiet ikke når frem.

Lederartikkelen til Budstikka finner du ved å trykke på denne linken.


VENSTRE-TOPPER: Venstre samlet til protest mot lokaldemokratiet.
(Bildet er tatt av Budstikkas fotograf Anette Andresen. Klikk på bildeteksten for å komme til artikkelen m/bilde).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar