tirsdag 7. februar 2012

Kunstnerisk kommunalt pengesluk

I kveld fikk jeg en påminnelse om hvor løst skattepengene sitter for politikere når det kommer til å bevilge penger til smale kulturprosjekter som ikke er økonomisk bærekraftige. Formannskapet besluttet å utbetale hele 800.000 kroner i driftsstøtte til Galleri Trafo, i tillegg til alle de millionene som er bevilget tidligere.

Fremskrittspartiet har ønsket at Galleri Trafo skal lykkes og har tidligere støttet bevilgninger, men nå er vi ikke med lenger. Støtte til stiftelsen Galleri Trafo har vært en "gjenganger" de siste årene, og sist formannskapet behandlet saken (desember 2010) ble det satt noen helt klare betingelser for videre kommunal støtte. Formannskapet vedtok at utbetaling av driftsstøtte for 2012 skulle være betinget av fylkeskommunal og evt. statlig medfinansiering. Med denne betingelsen støttet Fremskrittspartiet at det ble avsatt en budsjettramme på 800.000 kroner i budsjettet for 2012.

I strid med forutsetningene
Da finner vi oss ikke i å bli holdt for narr. I saken som formannskapet behandlet ikveld var betingelsen om annen offentlig støtte ikke oppfylt. Likevel innstilte rådmannen på at pengene skulle utbetales - stikk i strid med det politiske vedtaket fra 2010. Dette gikk - utrolig nok - flertallet i formannskapet inn for. Jeg har vært med i politikken noen år, men lar meg fortsatt sjokkere av den ekstremt lave terskelen mange politikere har mot å bruke andres penger - altså skattepenger - på alskens smale tiltak og prosjekter for den såkalte kultureliten. Galleri Trafo har vist at det ikke er økonomisk bærekraftig, og da er det meningsløst å fortsette med å pøse ut kommunale kroner i tillegg til alle de millionene som er bevilget fra tidligere. Til tross for massiv kommunal støtte har man ikke greid å komme opp med et bærekraftig konsept der flere aktører bidrar.

Gal prioritering
Jeg mener at dette helt åpenbart er gal bruk av kommunale midler. For ikke lenge siden kunne vi i lokalavisen lese om nabolaget som startet kronerulling for å skaffe lys til den populære skøytebanen på Bjerkås. På grunn av elendige lysforhold på banen kan ikke barn og unge gå på skøyter på kveldstid. Av de 60 lysene som henger over banen er det kun 8 som virker. De gamle lysene skal fjernes, men nye lys har ikke kommunen råd til å sette opp. Når klubbhuset rives og de gamle lysene er fjernet, er det ikke igjen nok penger i budsjettet til nye lysmaster. Dermed vil det gå fra halvmørkt til bekmørkt på isen. Politikk handler om å prioritere, og det fremstår som langt mer fornuftig å prioritere tiltak for barn og unge i Bjerkås-området fremfor å pøse ut nesten en million kroner på et galleri-konsept som ikke har vist seg bærekraftig, for at noen voksne mennesker skal kunne beglo kunst. Det fremstår også som en langt mer fornuftig prioritering å innføre gratis trening i og på kommunale idrettsanlegg, eller å bevilge penger til flere skatearenaer i kommunen. For Trafo-pengene kunne vi ha gjort begge deler.

Støtte uansett
Like ille som de prioriteringene som gjøres opplever jeg den mangelen på oppfølging av politiske vedtak som rådmannen legger for dagen ved å innstille på at støtten skulle utbetales, selv om formannskapets forutsetninger ikke var oppfylt. Formannskapet var klare på at utbetaling av støtte var betinget av fylkeskommunal og evt. statlig støtte. I saksfremlegget heter det: "Rådmannen innstiller på at driftstilskuddet utbetales, parallelt med at prosessen med å utvikle en driftsmodell som sikrer grunnlag for finansiering og drift av et kunstgalleri/kunstnersenter". Dermed fikk man bevilget seg - bokstavelig talt - nok et år på skattebetalernes regning. Prisen var 800.000 kroner. For ordens skyld: Fremskrittspartiet stemte imot...PENGESLUK: Galleri Trafo har dessverre blitt et kommunalt pengesluk som ikke kan fortsette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar