onsdag 22. februar 2012

Høye sykelønnsutgifter: -Nei til effektive tiltak, foretrekker å trakassere fastleger

For å få ned sykelønns-utgiftene har Arbeidsdirektoratet og NAV etablert et korps av 60 kontrollører som skal påse at allmennlegene fyller ut skjemaer og stiller på møter og kurs når NAV finner det for godt.

Kontrollørkorpset har i første omgang fått fullmakt til å inndra legenes sykmeldingsrett og å ilegge bøter på kr 10.400. Tiltakene har høstet storm hos landets allmennleger. Helsetvisynet fører nå tilsyn med Arbeids- og velferdsdepartementet og har bedt om arbeidsministerens kommentar.
-Sykelønnskostnadene skal ned, men å redusere sykelønnen blir for enkelt. Vår ekspertgruppe la frem en rekke løsninger, som ikke lot seg forene med direktoratets merkevarebyggingsvisjon. Helsedirektoratet, som har lang erfaring med kuriøse reformer, foreslo en elegant løsning: å plassere det totale økonomiske ansvaret for sykelønnsordningen hos fastlegene. Fastlegene får godt betalt for å få ned sykefraværet, og jeg har full tillit til at våre nye tiltak vil hjelpe fastlegene være litt mer ehh, ja, faste. Pasientene skal jo på jobb, sier ministeren.Jeg anbefaler hele denne artikkelen som du finner ved å gå til Helsetvisynets hjemmeside.KRAFTIGE VIRKEMIDLER: Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm truer med skarpere lut mot fastlegene for å få ned sykefraværet her i landet...Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar