tirsdag 11. oktober 2011

Venstre i oppoposisjon?

I kveld ble det nye kommunestyret i Asker konstituert. Formalitetene er unnagjort, ordfører er gjenvalgt, ny varaordfører er valgt, og det er valgt medlemmer til formannskap, bygningsråd og komitéer. Det var en fin kveld, og det blir spennende å være en del av det nye kommunestyret. Det blir sikkert litt morsomt også, da det virker som om Venstre har tatt mål av seg til å være både i posisjon og opposisjon i denne perioden.


Den skarpsindige leser mener muligens at jeg har slurvet med tittelen for dette innlegget. Det heter da ikke "oppoposisjon"? Vel - i Venstres tilfelle gjør det nok det. Det er en rolle partiet har forsøkt å spesialisere seg på, med vekslende hell. Foran forrige lokalvalg bestemte jeg meg for å svare "vet ikke" på alle spørsmål og påstander som ble stilt i diverse "valgomater", fordi jeg var nysgjerrig på hva som da ville skje. Jeg innrømmer at jeg fant det en smule fornøyelig at samtlige valgomater konkluderte med at Venstre måtte være partiet for meg...


Om ikke annet fikk jeg i det minste bekreftet det jeg mente og fortsatt mener: At Venstre er et vingleparti som ikke er til å stole på. Det har vil ikke minst erfart i Asker. Det eneste vi kan være sikre på er at V ikke vil samarbeide med Fremskrittspartiet. Venstre har nærmest definert sin politikk negativt - ved å si at det er så stor avstand til Frp at det er umulig å samarbeide om noe som helst. Tanken må være at ved å vise til den politiske avstanden til andre partier, definerer man sin egen politikk... 


Før valget var Venstre tydelige på at det ikke var aktuelt å være en del av noe samarbeid der Frp inngår. Etter valget, da det bød seg muligheter til posisjoner gjennom et såkalt teknisk valgsamarbeid, var ikke dette like tydelig. Venstres plan A - å skvise Fremskrittspartiet - mislyktes, og da var man ikke lenger like prinsippfast. De borgerlige partiene i Asker har inngått et bredt valgteknisk samarbeid der også Venstre inngår. I tillegg har H, Frp og Krf inngått en politisk avtale som blant annet inkluderer samarbeid om kommunebudsjettet. For å redde ansikt har V forsøkt å late som om partiet ble invitert til å være en del av denne avtalen, men takket nei. Sannheten er at det aldri var aktuelt å ha med V i noe politisk samarbeid i Asker. 


Situasjonen er altså den at vi har et valgteknisk samarbeid mellom de borgerlige partiene og Venstre, og en politisk avtale mellom H, Frp og KrF. Det er kanskje dette som gjør at V betrakter seg som et "oppoposisjonsparti" - en slags frispiller som har fått uttelling på posisjoner gjennom et valgteknisk samarbeid, men som likevel ikke anser seg som en del av posisjonen. Det er ikke helt lett å få tak på hvordan man resonnerer. Da det oppsto diskusjon rundt sammensetningen av Kontrollutvalget, som Arbeiderpartiet mente var for dominert av posisjonen, foreslo Venstre å sette inn en Venstre-representant som fast medlem av utvalget - "for å rette opp skjevheten"... Da var plutselig ikke Venstre en del av posisjonen rent valgteknisk heller?


Den reelle situasjonen synes å være at vi har tre "blokker" i denne perioden: Posisjon, opposisjon og oppoposisjon (Venstre). I kveld virket det som om Venstres gruppeleder ser for seg at partiet kan tiltre den politiske avtalen senere i perioden - litt avhengig av "hvordan det går", men det ligger ingen slike opsjoner i avtalen som er inngått. Det blir uansett både spennende og fornøyelig å følge partiets manøvre fremover. Jeg skal holde leserne mine oppdatert.

1 kommentar: