lørdag 22. oktober 2011

Antisemittisme i Asker

I et oppslag i Budstikka kunne vi nylig lese om antisemittisme ved Nesbru Videregående skole. Det var forstemmende lesing. Skolen skal være en arena for demokrati, åpenhet og toleranse, og ikke akseptere mobbing, antisemittisme eller annen rasisme. Jeg tar opp spørsmålet om antisemittisme i neste kommunestyremøte, og gjengir det her i sin helhet:

De senere årene har det dessverre vært flere hendelser som har gitt grunn til bekymring for økende antisemittisme i det norske samfunnet. Debatten om antisemittisme fikk nytt fokus i Norge etter opptøyene i forbindelse med Gazakrigen i årsskiftet 2008/2009, og igjen med NRKs reportasje om antisemittisme blant norske og svenske muslimer, særskilt innen skolen, i mars 2011. NRK ga rystende eksempler både på fornektelse av Holocaust, antisemittiske konspirasjonsteorier og drapstrusler blant skoleelever, spesielt med bakgrunn fra muslimske land. På Nesbru vgs. ble en jødisk elev møtt av et israelsk flagg med rødt kryss over og ordet "mord" under, i forbindelse med en skoleutstilling. Det er lett å forstå at man føler seg krenket og utilpass av slikt, og det er sjokkerende at skolen tillater en slik utstilling.

For ikke så lenge siden bestilte Oslo kommune en kartlegging av antisemittisme og rasisme blant elever på ungdomsskoletrinnet i osloskolen. Rapporten, som ble utarbeidet av analyse- og kommunikasjonsbyrået Perduco, ble publisert i juni 2011. Den stadfester et betydelig problem med antisemittisme rettet mot norske skoleelever med jødisk bakgrunn, og konkret at ett av tre jødiske barn blir utsatt for jødehets minst 2-3 ganger pr. måned. Rapporten stadfester også at "jøde" ofte brukes som et generelt skjellsord; seks av ti oppgir at det hender elever kaller hverandre for "jøde" ved deres skole. Slik vil vi ikke ha det - verken på Nesbru, i Asker eller andre steder.

Videregående opplæring er som kjent et fylkeskommunalt ansvar, men Nesbru-saken aktualiserer viktigheten av å mobilisere mot antisemittisme og rasisme. Vil ordfører ta initiativ til en kartlegging av antisemittisme i askerskolen? Både en rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av kunnskapsdepartementet og rapporten fra Oslo kommune fremhever betydningen av forebyggende arbeid på skolene. Hvilke rutiner for forebygging og systematisk arbeid mot antisemittisme har vi i askerskolen?


ANTI-JØDISKE HOLDNINGER: Flere hendelser de senere årene gir grunn til bekymring over antisemittismens fremvekst i samfunnet vårt. Portrettet av Anne Frank finnes i museet og minnesmerket over ofrene i Bergen-Belsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar