onsdag 7. september 2011

Verdighet og valgfrihet i eldreomsorgen

Det er trangt om plassen på debattsidene til Budstikka for tiden, derfor vil jeg publisere innsendte leserinnlegg her på bloggen min. Eldreomsorg er et viktig tema, derfor har jeg forfattet et innlegg sammen med en av våre representanter i komité for helse og omsorg, Rigmor Thokle. Her kan du lese hva vi skriver.


Vi deler ikke Arbeiderpartiets elendighetsbeskrivelse av eldreomsorgen i Asker. Vi har vedtatt en strategi for å videreutvikle pleie- og omsorgstjenestene både på kort og lang sikt. Det er etablert midlertidige sykehjemsplasser på Godthaab, nye døgnplasser og dagplasser for demente på Solgården og flere årsverk i hjemmetjenesten. Kommunen har kjøpt sykehjemmet Søndre Borgen med nødvendig antall midlertidige plasser frem til nytt sykehjem/omsorgsboliger står ferdig i 2015. Utbygging av omsorgsboliger og sonekontor for hjemmetjenesten på Gullhella er ferdig i 2014, utbygging av 72 sykehjemsplasser på Nesbru ferdigstilles i 2015. Fremskrittspartiet vil at plassene på Bråset tilbakeføres til Asker, og var motstandere av at kommunen skulle gå inn som eier. På lang sikt skal det startes opp regulering og planlegging av 1000 nye sykehjemsplasser. Det skjer en kraftig opptrapping innen eldreomsorgen. Alle som i dag venter på plass har et forsvarlig og omfattende helsetilbud med forsterket hjemmesykepleie, avlastning og dagtilbud.
Fordelen med å bli eldre avtar med alderen, og det skal være ledige sykehjemsplasser når eldre ikke klarer å bo hjemme, men eldreomsorg er noe mer enn sykehjemsplasser! De eldre må selv bestemme hvordan de skal innrette seg. De som ønsker skal få anledning til å bo hjemme i egen bolig. Det må også bygges omsorgsboliger med et noe høyere støtte- og pleienivå. I tilknytning til slike boliger må det være medisinske tjenester, fotpleie, eldresenter og kantine.
Hjemmetjenestene må ha kapasitet til å dekke eldres behov for praktisk bistand og pleie. Den enkelte bruker i samarbeid med hjemmehjelpen kan bestemme hva som skal gjøres fra gang til gang. Eldre skal føle seg trygge på at de får den hjelp og støtte de har behov for. Trygghetsalarm skal selvfølgelig være gratis. En verdig alderdom må bli mer enn fagre ord. For det handler om å leve! Det skal være godt å bli gammel i Asker.


VERDIGHET OG VALGFRIHET: Det skal være godt å bli gammel i Asker.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar