fredag 9. september 2011

God økonomistyring gir gode tjenester


Det vil være en overdrivelse å si at vi kom til ”dekket bord” da Fremskrittspartiet kom i posisjon i Asker for fire år siden. Kommuneøkonomien var i ubalanse etter år med en sterkt utgiftsdrivende politikk. 
 Det var nødvendig å kjøre tøffe omstillingsprosesser for å få orden på økonomien, og Frp var klare på at vi skulle styre etter et positivt netto driftsresultat. Jeg er glad for å kunne si at vi har levert. Vi har gjenerobret en økonomisk handlefrihet som gir høy kvalitet på tilbudene og tjenestene i kommunen. Uten god økonomistyring er det vanskelig å levere den kvaliteten i tilbud og tjenester som innbyggerne forventer og fortjener. Inneværende år styrer rådmannen mot et netto driftsresultat på 3,1 prosent, som det er budsjettert med i handlingsprogrammet for perioden 2011 – 2014.
Takket være at vi har gjenerobret et økonomisk handlingsrom, har vi kunnet øke investeringene innen oppvekstsektoren og innen helse og omsorg. Nye Bondi skole står allerede klar, flere nye skolebygg følger. De neste årene er det helse- og omsorgsområdet som møter de største utfordringene. Tiltakene for å møte disse, er blant annet vektlagt i årets handlingsprogram. Innen 2014 kommer det 120 nye heldøgnsplasser på Gullhella og Nesbru. Flere andre tiltak gjøres for å sikre at Asker er rustet til å møte eldrebølgen, blant annet kjøp av Søndre Borgen sykehjem der vi etablerer et nødvendig antall midlertidige plasser (ca 20 - 25) frem til nye sykehjem/omsorgsboliger står ferdig 2014/15.
Fremskrittspartiet har ikke lagt seg på den uansvarlige overbudspolitikken som Ap har bedrevet. Ved siste budsjettbehandling presenterte Ap et budsjettforslag med negativt netto driftsresultat. På norsk betyr det at kommunen må leve på oppsparte midler. Så lenge de varer. Det er ingen bærekraftig politikk. De som ønsker fortsatt god økonomistyring i Asker bør sørge for å holde Fremskrittspartiet i posisjon.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar