fredag 17. juni 2011

Føyka-vinner er kåret!

Det er kåret en vinner av arkitektkonkurransen for utvikling av Føyka/Elvely. Som leder for juryen var det en stor glede for meg å kunne offentliggjøre juryens beslutning og begrunnelse under en seremoni i Asker rådhus i går.

Vinneren av konkurransen er prosjektet In the loop, forfattet av DARK Arkitekter AS og ADEPT APS i samarbeid med ACT, Rambøl Norge AS, Esbesen rådgivende ingeniører AS og Bygganalyse AS. Juryen mener at In the loop er det prosjektet som har presentert det beste forslaget til et overordnet byplankonsept. "Loopen" vil skape en spennende sekvens av forskjellige byrom, og den bidrar til å aktivisere hele sentrum på en måte som ingen av de andre forslagene har greid. Samtidig har forfatterne av forslaget presentert kvartaler og bygningskropper som virker fornuftige med tanke på de funksjoner de skal romme, og som har dimensjoner som oppfattes som riktige i et bypreget sentrum som Asker. Juryen mener at den idéen som er presentert i besvarelsen In the loop bør legges til grunn for det videre planarbeidet.

Det betyr at arbeidet med en reguleringsplan for Føyka/Elvely bør basere seg på den organiseringen av bebyggelsen og byrommene som In the loop har foreslått. Koblingen mellom byen og idrettsanleggene skjer med etableringen av et av de nye byrommene i "loopen", der Innbyggertorget, som en bearbeiding av forslaget Norges sunneste by, er et vesentlig element. Matcharenaen for fotball, basert på forslaget til Norges sunneste by, er løftet opp over bygulvet og møter byrommet i et trapppearrangement, der det også er atkomst til et handelstorg under banen. Videre mot vest arronderes terrenget til et naturlig tilskueramfi for matcharenaen, og i skråningen mot nord bygges den nye overdekkede hovedtribunen på Føyka. Basert på disse hovedtrekkene, vil Asker by kunne utvikles til et kompakt, sammenhengende og velfungerende sentrum der idrettsanleggene og Askerparken viderefører Føykas tradisjon som en sentrumsnær arena for aktivitet og idrettsglede.

Det må selvfølgelig understrekes at Asker fortsatt skal være en bygd og ingen by, men Asker sentrum har allerede en del urbane kvaliteter som vil kunne videreutvikles med dette forslaget. Prosjektet er et byutviklingsprosjekt, men av enkeltelementene i denne helheten er det knyttet størst forventninger til matcharenaen. Det blir spennende å følge prosjektet videre.

Budstikka omtalte saken i dagens papiravis og på avisens nettsider.
Omtalen på Asker kommunes nettsider finner du her.

VINNEREN: Juryen anbefaler at forslaget Inthe loop legges til grunn for den videre utviklingen av Føyka/Elvely. Asker sentrum går spennende tider i møte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar