torsdag 25. november 2010

Hva skaper attraktive og funksjonelle regioner?

Møte i Drammen i formiddag, strategiseminar med styringsgruppen for Vestregionen. Det høres kanskje passe intetsigende ut, men spørsmål som hvordan vi skal skape vekst i fremtiden og hvordan vi skal legge til rette for bærekraftig vekst er høyst aktuelle. Kompetente og erfarne innledere ga oss innsikt, kunnskap og utfordringer, og dermed et godt grunnlag for det kommende strategiarbeidet.

Møtet/seminaret belyste ulike sider ved vekst og vekstproblematikk i vår region, sett i lys av den store veksten som vil skje i hele Osloregionen/Oslofjordområdet.
Stikkord for innlegg og diskusjon var således; hva skaper vekst i fremtiden, hvordan legge til rette for bærekraftig vekst, vil korridorstrategiene komme våre områder til gode eller sette oss tilbake, hvordan kan en funksjonell region vokse og utvikle seg med administrative, økonomiske og politiske grenser på kryss og tvers. Dette er spørsmål jeg er levende opptatt av på demokratiets vegne - for å si det litt svulstig - og jeg satte derfor stor pris på å få være med på dagens seminar som ble holdt i ærverdige Drammen rådhus.

Ser vi på de ti viktigste faktorene som skaper attraktivitet i en region/et område, er det interessant å legge merke til at verken Europavei eller stor jernbanestasjon scorer særlig høyt. Det som er aller minst attraktivt er høye skatter og dårlig økonomi, noe som får meg til å tenke på hvordan det ville gått med for eksempel Asker dersom Arbeiderpartiet og SV skulle hatt flertall (God forbid...): SV som presser på for å innføre eiendomsskatt og Arbeiderpartiet som hadde styrt kommunen rett inn på svartelisten over kommuner med så dårlig økonomi at de er satt under administrasjon (det såkalte Robek-registeret, et skammens register i kommune-Norge). Arbeiderpartiets uansvarlige budsjettforslag nå i høst er en sterk søknad til Robek.

I Sverige ligger samtlige topp ti kommuner, målt etter attraktivitet, i de tre storbyregionene (Stockholm, Göteborg og Malmö). Vi ser nå nye flytte- og lokaliseringsmønstre over hele verden, der trenden går fra spredt bosetting og råvarer til tetthet og hjernekraft. Altså stikk i strid med det samfunnet Senterpartiet forsøker å tvinge på oss her hjemme. Det har lenge vært snakket om "et regionenes Europa", og det blir litt spennende å se hvor lenge Senterpartiet og andre sosialister vil tviholde på den uhensiktsmessige fylkesstrukturen i Norge. Det er nå engang slik at politikken har en lei tendens til å komme løpende etter utviklingen, noe vi får demonstrert til gangs med den sittende regjeringen i Norge. Administrative, faglige og politiske grenser utgjør snarere hindre for funksjonelle regioner, enn muligheter.

Hva om Asker og Bærum blir del av Buskerud fylke, eller om Vestregionen melder seg inn i Akershus? Skal det gå en grense ved Lysakerelven eller skal den fortsatt være på Lierskogen? Disse - og mange andre interessante spørsmål - ble diskutert på seminaret.
Hvordan vil hovedstadsregionen se ut om 20 år? Hvordan vil Asker posisjonere seg, og ikke minst: Hva vil E18-spørsmålet ha å si for utviklingen av kommunen vår? Dette er helt sentrale spørsmål som vil påvirke hverdagen til hundretusenvis av mennesker i vårt område. Hvem sa at politikk er kjedelig?

DIESSEN AM AMMERSEE, GERMANY - JANUARY 11: Cars and trucks stuck in a traffic jam on motorway A96 on January 11, 2010 near Windach, Germany. Depression 'Daisy' brought havoc in Germany as treacherous winter conditions made for a weekend of travel misery across Europe. (Photo by Johannes Simon/Getty Images)
KØ, KORK OG KAOS: Det er direkte latterlig når regjeringen sier at Oslopakke 3 er det den gjør for hovedstadsregionen, når vi vet at det var næringsrådene i Asker og Bærum som presset på for den såkalte Vestkorridoren som i sin tid ble grunnlaget for Oslopakke 3.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar