onsdag 27. oktober 2010

Ordfører for en dag

En svært hektisk dag er over. I dag har jeg representert kommunen på samarbeidskonferansen om eierstyring og etikk på Thon Hotel Opera, og heist det grønne flagget i Trollstua barnehage på Drengsrud.

Dagens tema for samarbeidskonferansen, som blir arrangert av KS og Kommunal- og regionaldepartementet, var "Eierskap i praksis". Asker var tidlig ute med eiermelding og med å etablere selskaper som organiserer tjenester på en annen måte enn slik den tradisjonelle kommunale tjenesteproduksjonen har vært. Asker kommune ønsker å være en aktiv eier gjennom utvikling av god eierstyring, og jeg hadde blitt bedt om å innlede om eiermeldinger og hvordan vi gjør det i Asker. Jeg snakket om eierskap og eierposisjoner, hvilke prinsipper som ligger nedfelt i eiermeldingen vår og om kontroll og styring av selskapene.

Deretter bar det tilbake til Asker for å heise det grønne flagget i Trollstua barnehage. Dessverre ble det derfor ikke tid til å være med på debatten på konferansen, men noen ganger er det vanskelig å få timeplanen til å gå helt opp. I trollstua barnehage har barna vært utrolig flinke og jobbet hardt med miljøarbeid et helt år for å få det grønne flagget som et bevis på at Trollstua barnehage nå er grønt flagg-sertifisert. Jeg sa til barna at jeg føler meg sikker på at når de nå kan mer om hva vi alle sammen kan gjøre for å ta bedre vare på miljøet vårt, så blir de voksne også flinkere. Søppel er faktisk verdifullt om vi sorterer det. Da kan det gjøres om til f.eks. drivstoff.

Jeg benyttet anledningen til å takke alle de som jobber med barna i barnehagen. Deres innsats hver eneste dag er helt uvurderlig for alle familiene som leverer sine dyrebareste hver morgen. Sammen med foreldrene sikrer de fremtiden vår gjennom å bidra til at barna har en trygg og god hverdag. Takk igjen for en flott innsats!

Du finner linken til Trollstua her.

Linken til KS-konferansen finner du her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar