tirsdag 12. oktober 2010

Møte i formannskapet i kveld

Etter møtet i PFU er det i kveld klart for møte i formannskapet. Der skal vi blant annet behandle kontraktsinngåelse for Askerdammen, som er et svært spennende prosjekt og som helt sikkert vil bidra til en forskjønnelse av Asker sentrum.


Saken i kveld omhandler anbudsavgjørelse og kontraktsinngåelse utover
rådmannens fullmaktsgrense på 10 mill. kr. Arbeidene omfatter utbygging av Askerelva med flere vannspeil, før den forsvinner inn i kulverten under jernbanen. Prosjektet inneholder også en gangbro som sammen med en ny gangveiforbindelse skal sikre god adkomst fra Borgen og Kraglund til stasjonsområdet. Videre forutsetter prosjektet flytting av en kloakkpumpestasjon og nødvendig omlegging av tilliggende vann- og avløpsanlegg.
Askerelva fortjenner utvilsomt noe bedre enn hva som er situasjonen i dag: Elva er anonym, rufsete og neglisjert på sin vei gjennom sentrum. La oss få den opp og frem i dagen! Asker kommune utarbeidet allerede i 2004 en visjon for Askerelva gjennom sentrum. Visjonen er at elva skal få en mer fremtredende plass i sentrumskjernen. Elva skal bli synlig og berike sentrum.
Askerdammen er det første av flere delprosjekter som skal sette visjonen ut i livet. I kveld håper jeg formannskapet fatter vedtak som gjør at visjonen kan bli en realitet. Ser vi prosjektet i sammenheng med utbyggingen av Føyka-området, noe som er naturlig, synes det klart at denne delen av sentrum går noen svært spennende år i møte og at resultatet blir at et allerede prisbelønnet, funksjonelt og velutviklet sentrumsområde om noen år fremstår som enda mer attraktivt både for Askers egne inbyggere og for tilreisende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar