torsdag 28. oktober 2010

Møte i Klimapanelet

I kveldens møte i Klimapanelet fikk jeg anledning til å fortelle om de flinke barna i Trollstua barnehage, som i går ble belønnet med grønt flagg. Avfall og gjenvinning er viktige temaer, som også sto på dagsorden i klimapanelet i kveld.

Asker kommune vil innføre utvidet kildesortering fra 2011. Da skal også matavfall utsorteres hjemme. Det vil si at husholdningene sorterer det ut i en egen beholder i kjøkkenbenken. Slik sortering er innført i en rekke norske kommuner, blant annet i vår nabokommune Røyken og åtte andre kommuner i Drammensregionen.
Klimapanelet fikk en orientering om utsortering av matavfall, som er et stort lokalt miljøprosjekt. Når kildesortering av matavfall innføres, regner man med at restavfallsmengden blir redusert til det halve. Matavfallet vil da bli brukt til produksjon av biogass og til jordforbedringsprodukter for landbruket. Dette gir en langt bedre ressursutnyttelse av dette avfallet, enn ved å brenne det som i dag. Matavfall inneholder så mye vann at energiproduksjonen ved forbrenning blir meget lav.

I kveld fikk vi videre høre kommentarer og innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2011 - 2013, fra fagpersonene i Klimapanelet - som består av både fagpersoner og folkevalgte. Vi folkevalgte kom til at det nok var like greit å holde seg unna og la fagpersonene gjøre en vurdering av rådmannens forslag i et klima- og miljøperspektiv. Så fort vi folkevalgte "blander oss inn" går det fort politikk i det, og jeg synes det var interessant å se hva fagpersonene hadde kommet frem til - selv om det ikke alltid er full faglig enighet om hovedtilnærmingene i panelet.

At det er både politisk og faglig uenighet innad i panelet viser i og for seg hvor sammensatte problemstillinger vi snakker om når det gjelder miljø og klima, der bare SV har tro på enkle - ja nærmest tabloide - "løsninger". Temaet står også på dagsorden til De Unges Kommunestyre (DUK) senere i høst. I kveld diskuterte vi hvordan Klimapanelet kan utfordre DUK til arbeid med miljø og klima, men det spørs om ikke det er like greit at panelet lar ungdommen selv avgjøre hvilke temaer rundt klima og miljø som de ønsker å ta opp. DUK er en viktig premissleverandør for både folkevalgte og administrasjon i Asker, og jeg gleder meg til å følge møtet den 30. november.
Se forøvrig min andre blogg - rådhusbloggen - om fjorårets DUK.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar